Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πολιτική Ποιότητας της Ακαδημαϊκής Μονάδας (Αναλυτική Περιγραφή)

Πολιτική Ποιότητας της Ακαδημαϊκής Μονάδας (Επιτελική Σύνοψη) 

elΕλληνικά