Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ 2021-2022

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης σε θέματα που άπτονται της διοίκησης των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής προσέγγισης, τα οποία καθιστούν τους πτυχιούχους ικανούς να αναλύουν και να κατανοούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο περιβάλλον αλλά και να εντοπίζουν τις πολιτικές και πρακτικές που βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους.  Για την απόκτηση του πτυχίου (από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20) απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 36 υποχρεωτικά μαθήματα, σε 4 μαθήματα επιλογής, και σε 4 μαθήματα Ξένης Γλώσσας. Εναλλακτικά, στο 4ο έτος σπουδών, ο φοιτητής αντί ενός μαθήματος επιλογής δύναται να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία.  Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν είτε ως στελέχη, επιχειρήσεων, οργανισμών του δημόσιου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, είτε να συνεχίσουν τους σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΔΕ01

Αρχές Διοίκησης

3

6

ΟΑ01

Μικροοικονομική

3

5

ΠΜ01

Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

6

ΔΚ01

Αστικό Δίκαιο

3

5

ΠΛ01

Πληροφορική Ι

3

6

ΞΓ01

Ξένη Γλώσσα

3

2

 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΜΚ01

Αρχές Μάρκετινγκ

3

6

ΟΑ02

Μακροοικονομική

3

5

ΠΜ02

Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

6

ΛΧ01

Λογιστική Ι

3

6

ΠΛ02

Πληροφορική ΙΙ

3

5

ΞΓ02

Ξένη Γλώσσα

3

2

 

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΔΕ02

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

3

6

ΜΚ02

Συμπεριφορά Καταναλωτή

3

5

ΛΧ02

Λογιστική ΙΙ

3

6

ΔΚ02

Εμπορικό Δίκαιο

3

5

ΔΕ03

Διοίκηση Λειτουργιών

3

6

ΞΓ03

Ξένη Γλώσσα

3

2

 

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΔΕ04

Διοίκηση Έργων

3

6

ΠΜ03

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ι

3

5

ΛΧ03

Διοικητική Λογιστική

3

6

ΠΛ03

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

3

5

ΛΧ04

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

3

6

ΞΓ04

Ξένη Γλώσσα

3

2

Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΔΕ05

Στρατηγική Διοίκηση

3

6

ΔΕ06

Διοίκηση Eφοδιαστικής Aλυσίδας

3

6

ΛΧ05

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

3

6

ΔΕ07

Διοίκηση Υπηρεσιών

3

6

Μαθήματα επιλογής Ε΄ εξαμήνου (Επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω τέσσερα)

ΔΕ15

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

3

6

ΜΚ05

Ψηφιακό Mάρκετινγκ

3

6

ΔΚ03

Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

3

6

ΠΜ04

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΙΙ

3

6

ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΔΕ08

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

3

6

ΠΛ04

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

3

6

ΜΚ03

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

3

6

ΛΧ06

Αξιολόγηση Επενδύσεων

3

6

Μαθήματα επιλογής ΣΤ΄ εξαμήνου (Επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω τέσσερα)

ΔΕ16

Διεθνές Επιχειρείν

3

6

ΔΕ17

Χρονικός Προγραμματισμός Έργων

3

6

ΔΚ04

Εργατικό Δίκαιο

3

6

ΟΑ03

Τουριστική Οικονομία

3

6

Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΔΕ09

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

3

6

ΔΕ10

Διοίκηση Ποιότητας

3

6

ΔΕ11

Μέθοδοι Έρευνας

3

6

ΔΕ12

Ηγεσία

3

6

Μαθήματα επιλογής Ζ΄ εξαμήνου (Επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω πέντε)

ΠΛ05

Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων

3

6

ΛΧ08

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

3

6

ΔΕ18

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

3

6

ΜΚ06

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

3

6

ΔΕ19

Διοίκηση Παραγωγής

3

6

Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΔΕ13

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

3

6

ΜΚ04

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

3

6

ΛΧ07

Διεθνής Χρηματοοικονομική

3

6

ΔΕ14

Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών

3

6

Μαθήματα επιλογής Η΄ εξαμήνου (Επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω πέντε)

ΜΚ07

Διεθνές Μάρκετινγκ

3

6

ΔΕ20

Ποιότητα και Διεθνή Πρότυπα

3

6

ΔΕ21

Επιχειρηματική Ηθική

3

6

MK08

Διοίκηση Επωνυμίας (Branding)

3

6

ΔΕ22

Διοίκηση Πωλήσεων

3

6

ΔΕ00

Πτυχιακή Εργασία αντί ενός μαθήματος επιλογής του Η΄ Εξαμήνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μαθήματα

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Στρατηγική Διοίκηση (Ε΄Εξάμηνο)

Αρχές Διοίκησης (Α΄Εξάμηνο)

Στρατηγικό Μάρκετινγκ (ΣΤ΄Εξάμηνο)

Αρχές Μάρκετινγκ (Β΄Εξάμηνο)

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Ε΄Εξάμηνο)

Διοίκηση Λειτουργιών (Γ΄Εξάμηνο)

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (ΣΤ΄Εξάμηνο)

Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Γ΄Εξάμηνο)

Αξιολόγηση Επενδύσεων  (ΣΤ΄Εξάμηνο)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι (Δ΄Εξάμηνο)

Διεθνής Χρηματοοικονομική (Η΄Εξάμηνο)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ (Ε΄Εξάμηνο)

Πτυχιακή Εργασία (Η΄Εξάμηνο)

Μέθοδοι Έρευνας (Ζ΄Εξάμηνο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤOY ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Γ΄

6

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ι

Δ΄

5

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Ε΄

6

Ηγεσία

Ζ΄

6

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η΄

6

Διεθνής Χρηματοοικονομική

Η΄

6

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Η΄

6

Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών

Η΄

6

Σύνολο 8 μαθημάτων

47ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΔΕ01

Αρχές Διοίκησης

3

6

ΔΕ02

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

3

6

ΔΕ03

Διοίκηση Λειτουργιών

3

6

ΔΕ04

Διοίκηση Έργων

3

6

ΔΕ05

Στρατηγική Διοίκηση

3

6

ΔΕ06

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3

6

ΔΕ07

Διοίκηση Υπηρεσιών

3

6

ΔΕ08

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

3

6

ΔΕ09

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

3

6

ΔΕ10

Διοίκηση Ποιότητας

3

6

ΔΕ11

Μέθοδοι Έρευνας

3

6

ΔΕ12

Ηγεσία

3

6

ΔΕ13

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχιερήσεων

3

6

ΔΕ14

Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών

3

6

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΕ15

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

3

6

ΔΕ16

ΔιεθνέςΕπιχειρείν

3

6

ΔΕ17

Χρονικός Προγραμματισμός Έργων

3

6

ΔΕ18

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

3

6

ΔΕ19

Διοίκηση Παραγωγής

3

6

ΔΕ20

Ποιότητα και Διεθνή Πρότυπα

3

6

ΔΕ21

Επιχειρηματική Ηθική

3

6

ΔΕ22

Διοίκηση Πωλήσεων

3

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΚ01

Αρχές Μάρκετινγκ

3

6

ΜΚ02

Συμπεριφορά Καταναλωτή

3

5

ΜΚ03

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

3

6

ΜΚ04

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

3

6

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΚ05

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

3

6

ΜΚ06

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

3

6

ΜΚ07

Διεθνές Μάρκετινγκ

3

6

MK08

Διοίκηση Επωνυμίας (Branding)

3

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΛΧ01

Λογιστική Ι

3

6

ΛΧ02

Λογιστική ΙΙ

3

6

ΛΧ03

Διοικητική Λογιστική

3

6

ΛΧ04

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

3

6

ΛΧ05

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

3

6

ΛΧ06

Αξιολόγηση Επενδύσεων

3

6

ΛΧ07

Διεθνής Χρηματοοικονομική

3

6

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΛΧ08

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

3

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΠΛ01

Πληροφορική Ι

3

6

ΠΛ02

Πληροφορική ΙΙ

3

5

ΠΛ03

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

3

5

ΠΛ04

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

3

6

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΛ05

Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων

3

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΠΜ01

Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

6

ΠΜ02

Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

6

ΠΜ03

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ι

3

5

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΜ04

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΙΙ

3

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΟΑ01

Μικροοικονομική

3

5

ΟΑ02

Μακροοικονομική

3

5

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΟΑ03

Τουριστική Οικονομία

3

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΔΚ01

Αστικό Δίκαιο

3

5

ΔΚ02

Εμπορικό Δίκαιο

3

5

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΚ03

Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

3

6

ΔΚ04

Εργατικό Δίκαιο

3

6

elΕλληνικά