Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Ονοματεπώνυμο ΥποψηφίουΘέμα Διδακτορικής Διατριβής Τριμελής Επιτροπή ΕποπτείαςΓλώσσα Συγγραφής

Αγορίτσας Χρήστος

cagoritsas@uth.gr

Τεχνολογία Block chain – Smart Contracts και Αλγόριθμοι συναίνεσης και πως επηρεάζουν στη λήψη αποφάσεων.
 1. Παπαδημόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής (επιβλέπων)
 2. Κρητικός Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής
Ελληνική

Ευγενία Αναστασίου

euanastasiou@gmail.com

Βιογραφικό

Διαχείριση Κινδύνου στη Δημόσια Οικονομία και το 
 1. Θεοδοσίου Γεώργιος, Καθηγητής (επιβλέπων)
 2. Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Καθηγητής
 3. Μπούσια Αλεξάνδρα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελληνική

Βλαχούλης Αριστείδης

vlachoul@uth.gr

Βιογραφικό

Χρήση επιχειρηματικής αναλυτικής για τη βελτιστοποίηση παραγωγικών μεθόδων και χρήσης ανθρωπίνων πόρων, σε κλίμακα βιομηχανίας, βασισμένο σε Ελληνικές Βιομηχανίες.
 1. Τσέλιος Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής (επιβλέπων)
 2. Καζαντζή Βασιλική, Καθηγήτρια
 3. Σάββας Ηλίας, Καθηγητής
Ελληνική

Βυτερούλη Μαρία

mvyterouli@uth.gr

Διεύρυνση της σχέσης μεταξύ Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργανωσιακής Απόδοσης μέσω των αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του Ελληνικού Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ): Το Μοντέλο9 Ατομικής Ενίσχυσης.
 1. Μπελιάς Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής (επιβλέπων)
 2. Κουστέλιος Αθανάσιος, Καθηγητής
 3. Τσιγγίλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής.
Αγγλική

Κωνσταντίνος Γιαννάκος

ΚΩΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Βιογραφικό

Ηθική Ηγεσία, Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διοίκηση Αλλαγών. Μελέτη Περίπτωσης : Ελληνικά Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
 1. Μπελιάς Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής (επιβλέπων)
 2. Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής 
 3. Κουστέλιος Αθανάσιος, Καθηγητής 
Ελληνική

Δερβένης Χαράλαμπος

dervenisch@uth.gr

Βιογραφικό

Ανάπτυξη μοντέλου ικανοτήτων προσωπικού με σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

1.Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Κουστέλιος Αθανάσιος, Καθηγητής

3.Ιατρέλλης Όμηρος, Επίκουρος Καθηγητής

Ελληνική

Δουδούκα Καλλιόπη

kadoudouka@uth.gr

Βιογραφικό

Η επίδραση της φυσικής (σωματικής) και ψυχικής ανθεκτικότητας στη  διαχείριση του έργου των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Μια ολιστική προσέγγιση.

1.Σδρόλιας Λάμπρος, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Σερδάρης Παναγιώτης, Καθηγητής

3.Σαχινίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής

Ελληνική

Ζιώζιας Χρήστος

cziozias@uth.gr

Βιογραφικό

Διαχείριση κρίσεων και καταστροφών σε έξυπνες, ανθεκτικές πόλεις.

1.Ανθόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής

3.Συρακούλης Κλεάνθης, Καθηγητής

Ελληνική

Καλογήρου Χριστίνα

ckalogirou@uth.gr

Βιογραφικό

Διασυνοριακός τουρισμός και η σημασία του για την Ελλάδα.

1.Βελισσαρίου Ευστάθιος: Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Πολύζος Σεραφείμ: Καθηγητής

3.Δήμου Ειρήνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ελληνική

Καραδήμος Παναγιώτης

pkaradimos@uth.gr

Βιογραφικό

Μοντέλα πρόβλεψης οικονομοτεχνικών μεγεθών έργων. Στοιχεία από την Ελληνική πραγματικότητα.

1.Ανθόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Καζαντζή Βασιλική, Καθηγήτρια

3.Τσέλιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ελληνική

Κελεπούρης Στέφανος

skelepouris@uth.gr

Βιογραφικό

Η ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και η διαμόρφωση του στρατηγικού τους πλαισίου.

1.Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Θεοδοσίου Γεώργιος, Καθηγητής

3.Κουτούπης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ελληνική

Κοκκάλας Χρήστος

ckokkalas@uth.gr

Βιογραφικό

Στρατηγική διοίκηση μέσω καινοτομίας και ευφυής αστική διακυβέρνηση.

1.Ανθόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής

3.Καζαντζή Βασιλική, Καθηγήτρια

Ελληνική

Κοντογιάννη Έλλη

ellkontogianni@uth.gr

Βιογραφικό

Metaverse: Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις – Στοιχεία Δικαίου.

1.Ανθόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Συρακούλης Κλεάνθης, Καθηγητής

3.Ρεθυμιωτάκη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 Ελληνική

Κουτλουμπάση Αναστασία

akoutloumpasi@uth.gr

Βιογραφικό

Εταιρική Διακυβέρνηση και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

1.Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Κουτούπης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής

3.Νεραντζίδης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής

Ελληνική

Μαστορογιάννη Μαρία

mmastorog@uth.gr

Βιογραφικό

Η θέση της εργαζόμενης γυναίκας στην ελληνική δημόσια διοίκηση όταν πρόκειται για θέσεις ευθύνης.

1.Σδρόλιας Λάμπρος, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Παπαδημόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής

3.Κέφης Βασίλειος, Καθηγητής

Ελληνική

Μπεκίρη Ευανθία

ebekiri@uth.gr

Βιογραφικό

Η χρησιμότητα της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών στο δίκαιο των επιχειρήσεων, ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

1.Παπαδημόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής

3.Καλλιόπη Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου, Καθηγήτρια

Ελληνική

Μπότη Ευαγγελή

eboti@uth.gr

Βιογραφικό

Καινοτόμες πτυχές των ευέλικτων μεθόδων στην εκπαίδευση.

1.Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Συρακούλης Κλεάνθης, Καθηγητής

3.Δαμασιώτης Βύρων, Επίκουρος Καθηγητής

Ελληνική

Νικολάου Ιωάννης

ionikolaou@uth.gr

Βιογραφικό

Οικονομικές και Κοινωνικές επιπτώσεις τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού.

1.Ανθόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής

3.Τσέλιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ελληνική

Νταλάκος Άγγελος

antalakos@uth.gr

Βιογραφικό

Ηγεσία, Οργανωσιακή Κουλτούρα, Επικοινωνία και Δυναμική Ομάδων σε Εργαζομένους Ξενοδοχειακών Μονάδων.

1.Μπελιάς Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Κουστέλιος Αθανάσιος, Καθηγητής

3.Τσιγγίλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ελληνική

Ντανοβασίλης Ευάγγελος

entanovasilis@uth.gr

Βιογραφικό

Στρατηγική επιχειρήσεων. Ανάπτυξη μοντέλου για τη μέτρηση της επιτυχίας της Στρατηγικής.

1.Σδρόλιας Λάμπρος, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Σαχινίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής

3.Γιανναράκης Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής

Ελληνική

Πανάγου Κωνσταντίνα

kpanagou@uth.gr

Βιογραφικό

Η εμπνευσμένη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στις Ένοπλες Δυνάμεις ως πολλαπλασιαστής ισχύος σε περίοδο γεωπολιτικής κρίσης: παράγοντες παρακίνησης και ενδυνάμωσης.

1.Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Θεοδοσίου Γεώργιος, Καθηγητής

3.Κουστέλιος Αθανάσιος, Καθηγητής

 Ελληνική

Παπαθανασίου Ιωάννης

ioanpapa49@uth.gr

Βιογραφικό

Διαχείριση Φήμης και Επικοινωνιακών Κρίσεων Ελληνικών Ξενοδοχείων στο Διαδίκτυο. Μία συγκριτική μελέτη των TripAdvisor, Expedia και Booking.

1.Βελισσαρίου Ευστάθιος, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Παπαϊωάννου Ευγενία, Επίκουρη Καθηγήτρια

3.Αντωνόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

 Ελληνική

Πούλιος Θωμάς

thomaspoulios@uth.gr

Βιογραφικό

Μοντελοποίηση ενός αποτελεσματικού συνδυασμού των καναλιών διανομής – πώλησης στα ξενοδοχεία.

1.Βελισσαρίου Ευστάθιος, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Κάκκος Νικόλαος, ΑναπληρωτήςΚαθηγητής

3.Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Ελληνική

Προκοπίου Στέλλα

stprokopiou@uth.gr

Βιογραφικό

Βελτιστοποίηση Μοντέλου Υλοποίησης Δημοτικού Συμμετοχικού Προϋπολογισμού στην Ελληνική Πραγματικότητα μέσα από την επισκόπηση της Διεθνούς/Ευρωπαϊκής Εμπειρίας.

1.Συρακούλης Κλεάνθης, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Στρατηγέα Αναστασία, Καθηγήτρια

3.Ευθύμιος Μπακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Ελληνική

Σκλάβος Γεώργιος

gesklavos@uth.gr

Βιογραφικό

Πράσινη επιχειρηματικότητα και ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων βιομηχανιών τροφίμων. Η Ελληνική πραγματικότητα σε περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας.

1.Θεοδοσίου Γεώργιος, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Μαρί-Νοέλ-Ανριέτ-Αντρέ Ντυκέν, Καθηγήτρια

3.Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Καθηγητής

Ελληνική

Στεργίου Ελισάβετ

elistergiou@uth.gr

Βιογραφικό

Μέθοδοι Συγκριτικής Διαμόρφωσης με εφαρμογή σε προβλήματα οργάνωσης και διοίκησης.

1.Συρακούλης Κλεάνθης, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Τσέλιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

3.Τσιλίκα Κυριακή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ελληνική

Τρέλλης Ιωάννης

itrellis@uth.gr

Βιογραφικό

Η μεθοδολογία τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών και τα προβλήματα τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων στην πράξη. Η Ελληνική πραγματικότητα.

1.Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Κουτούπης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής

3.Φάσσας Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ελληνική

Χαΐδα Ιουλία

ichaida@uth.gr

Βιογραφικό

Η εταιρική διακυβέρνηση ως παράγοντας χειραγώγησης του λογιστικού αποτελέσματος και της κερδοφορίας στις οικογενειακές επιχειρήσεις.

1.Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Κουτούπης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής

3.Νεραντζίδης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής

 Ελληνική

Χατζοπούλου Ιωάννα

ioanchat11@uth.gr

Βιογραφικό

 Ανάπτυξη της συμμετοχικότητας  των πολιτών στη διακυβέρνηση των έξυπνων πόλεων αξιοποιώντας καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες.

1.Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Συρακούλης Κλεάνθης, Καθηγητής

3.Τσούτσα Παρασκευή,Επίκουρη Καθηγήτρια

Ελληνική

 

elΕλληνικά