Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γραμματεία Τμήματος ΔΕ

Προϊστάμενος Γραμματείας

Βασίλειος Ταρνανάς (τηλ. 2410-684235,  e-mail: g-de@uth.gr) 

Σπουδαστικά θέματα

(δηλώσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.): Όλγα Βολιώτη (τηλ. 2410-684237, e-mail: olgavolioti@uth.gr)

Σπουδαστικά θέματα

(δηλώσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.): Αποστόλης Μπαρμπάκος (τηλ. 2410-684478, e-mail: bar9@uth.gr )

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Αργυρώ Γερακοπούλου (τηλ.: 2410-684708, e-mail: gerak@uth.gr)

elΕλληνικά