Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Τ.Δ.Ε. τροποποιήθηκε (αρ. 304/01-03-2024 αποφ. Συγκλήτου του Π.Θ.) και ισχύει ως εξής:

Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Χειμερινό Εξάμηνο

Ημερομηνία Έναρξης: 17/10/2023

Ημερομηνία Λήξης: 26/01/2024

Εξεταστική Χειμερινού Εξαμήνου

Ημερομηνία Έναρξης: 29/01/2024

Ημερομηνία Λήξης: 23/02/2024

Εαρινό Εξάμηνο

Ημερομηνία Έναρξης: 26/02/2024

Ημερομηνία Λήξης: 07/06/2024

Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου

Ημερομηνία Έναρξης: 17/06/2024

Ημερομηνία Λήξης:  05/07/2024

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Ι. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διάρκεια Διδασκαλίας (δεκατέσσερις (14) εβδομάδες):

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 23-09-2024
Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Παρασκευή 10-01-2025

Εξεταστική Περίοδος (τρεις (3) εβδομάδες): Από Δευτέρα 20-01-2025 έως και Παρασκευή 07-02-2025

Ορκωμοσίες: Πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2024 

Αργίες*:

Δευτέρα 28-10-2024 (Εθνική Επέτειος)
Κυριακή 17-11-2024 (Επέτειος Πολυτεχνείου)
Δευτέρα 06-01-2025 (Εορτή των Θεοφανίων)
Πέμπτη 30-01-2025 (Εορτή Τριών Ιεραρχών)
Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς: Από Δευτέρα 23-12-2024 έως και Δευτέρα 06-01-2025

ΙΙ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διάρκεια Διδασκαλίας (δεκατέσσερις (14) εβδομάδες):

– Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 10-02-2025
– Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 30-05-2025

Εξεταστική Περίοδος (τρεις (3) εβδομάδες):
Από Τρίτη 10-06-2025 έως και Παρασκευή 27-06-2025
Ορκωμοσίες: Τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου 2025 και
δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου 2025

Αργίες*:
Δευτέρα 03-03-2025 (Καθαρά Δευτέρα)
Τρίτη 25-03-2025 (Εθνική Επέτειος)
Πέμπτη 01-05-2025 (Πρωτομαγιά)
Δευτέρα 09-06-2025 (Εορτή Αγίου Πνεύματος)
Διακοπές Πάσχα: Από Μ. Δευτέρα 14-04-2025 έως και Παρασκευή 25-04-2025

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΕΞΑΜΗΝΑ
Από Δευτέρα 01-09-2025 έως και Παρασκευή 19-09-2025 (Διάρκεια εξετάσεων
τρεις (3) εβδομάδες)

 

elΕλληνικά