Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ο Σύμβουλος Σπουδών ενημερώνει και συμβουλεύει τους φοιτητές για τα εξής:

α) Υποστήριξη για τη διευκόλυνση κατά τη μετάβαση των πρωτοετών φοιτητών από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β) Περιεχόμενο μαθημάτων, συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια, αξιοποίηση των υποδομών των εργαστηρίων του τμήματος, δυσκολίες, τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων, ενθάρρυνση του φοιτητή να συμμετέχει σε προόδους, τεστ, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλίας με επιπλέον φροντιστήρια κ.λπ. που βοηθούν τον φοιτητή να κατανοήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα στα οποία δυσκολεύεται.

γ) Περιεχόμενο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, καθορισμός της βέλτιστης σειράς, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις και συζήτηση με τον φοιτητή, ώστε να επιλέξει τα κατάλληλα μαθήματα ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα τις δεξιότητες και τις ικανότητές του.

δ) Αντιστοιχήσεις μαθημάτων παλιού και νέου προγράμματος σπουδών, αριθμό επιλεγόμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο, δυνατότητα εξέτασης των μαθημάτων σε κάθε εξεταστική, διάρκεια φοίτησης, προμήθεια εγχειριδίων κ.ά., 

ε) Συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

στ) Επιλογή θέματος πτυχιακών ή άλλων εργασιών.

ζ) Μεταπτυχιακές σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό).

η) Επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό).

θ) Συζήτηση οποιουδήποτε οικογενειακού, προσωπικού ή άλλου θέματος το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές.

ι) Ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Π.Θ. στους φοιτητές του όπως σταχυολογούνται παρακάτω, Φοιτητική μέριμνα, Συνήγορος του φοιτητή, ΔΑΣΤΑ, ΔΟΣΥΠ, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Σκοπός της εφαρμογής του θεσμού είναι η προσφορά υπεύθυνου συμβουλευτικού έργου προς τους νεοεισαχθέντες φοιτητές καθώς και την ενίσχυση της προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, για τη βελτίωση του επιπέδου των σπουδών στο Τμήμα. 

Δείτε τους ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τ.Δ.Ε. ανα φοιτητή εδώ

elΕλληνικά