Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει τρία προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
elΕλληνικά