Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΔΕ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κανονισμοί Σπουδών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΤΔΕ

Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών ΤΔΕ

Κανονισμός Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΤΔΕ

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΤΔΕ

Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας ΤΔΕ 

elΕλληνικά