Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σε εξέλιξη

2023 – 2026 SCALe (Smart City ASEAN Learning Network) 

2022 – 2025 SRC (Smart and Resilient Cities) 

2022 – 2024 OpenDCO (Open Data City Officer)

2022 – 2025 SCHub (Smart Cities as hubs: defining a system for city flows’ management)

2022 – 2024 CRISIS (Competences for Resilient Smart Cities’ Staff)

2021 – 2023 Agile2Learn (Innovative Agile Project Based Learning)

Ολοκληρωμένα

2019 – 2021 DevOps (Erasmus+ / KA2 Sector Skills Alliances for design and delivery of VET) 

elΕλληνικά