Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μέλη ΕΤΕΠ

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΤΕΠ

Παντελεήμων Γεωργίου

ΕΤΕΠ

Χαράλαμπος Δερβένης

ΕΤΕΠ

Δήμου Χρήστος

Επικοινωνία με το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

ΕΤΕΠ Τηλέφωνο e-mail
Παντελής Γεωργίου 2410-684460 georgioup@uth.gr
Χαράλαμπος Δερβένης 2410-684721 dervenisch@uth.gr
Δήμου Χρήστος 2410-684247 dimoschris@uth.gr
elΕλληνικά