Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Προϊστάμενος Γραμματείας

Βασίλειος Ταρνανάς

τηλ. : 2410684235

e-mail: g-de@uth.gr

Σπουδαστικά θέματα

Όλγα Βολιώτη

τηλ. : 2410684237

e-mail: olgavolioti@uth.gr

Σπουδαστικά θέματα

Αποστόλης Μπαρμπάκος

τηλ. : 2410684478

e-mail: bar9@uth.gr 

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Αργυρώ Γερακοπούλου

τηλ. : 2410684708

e-mail: gerak@uth.gr

elΕλληνικά