Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

1. College of Staten Island of the City University of New York (CUNY)

Τον Αύγουστο 2022 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του CityUniversityofNewYork (CUNY) των Η.Π.Α., που αφορά στη συνεργασία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του CollegeofStatenIslandτου CUNY. Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει μεταξύ των άλλων την συνδιοργάνωση προγραμμάτων σπουδών, τη συνεργασία στην εκπόνηση ερευνητικών δράσεων και συνεδρίων, αλλά και στην ανταλλαγή προσωπικού και φοιτητών.

2. Southern New Hamphire University

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τον Δρ. Αχιλλέα Αναγνωστόπουλο, μέλος ΕΔΙΠ φιλοξένησε την Επίκουρη Καθηγήτρια Δρ. Σοφία Κούστα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Southern New Hampshire University, όπου συνδιοργάνωσαν το έργο “Συμβουλευτική & Ανάπτυξη Κοινωνικών και Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων για Νεοεισερχόμενους στην Αγορά Εργασίας” στα πλαίσια του GreekDiasporaFellowshipProgram. To έργο εγκρίθηκε το 2020 αλλά λόγω των συνθηκών της πανδημίας covid-19 υλοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2022Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία τόσο σε ομαδικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο να συζητήσουν και να αναπτύξουν τις κοινωνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες τους μέσω στρατηγικών εργαλείων ανάπτυξης προσωπικού πλάνου και επαγγελματικού προφίλ, και να ενημερωθούν σχετικά με την επιχειρηματική εθιμοτυπία και τις μεθόδους επαγγελματικής δικτύωσης. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές είχαν την δυνατότητα κατ’ ιδίαν συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) με τους διδάσκοντες. 

elΕλληνικά