Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (07/2022)

Α/Α

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1

Μέλος (εκπρόσωπος του ΤΔΕ) στον ΕΛΚΕ

ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ, ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

2

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ, ΜΠΛΑΝΑΣ, ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΣΕΛΙΟΣ, ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

3

Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος Εξαμήνου & Εξετάσεων

ΤΣΕΛΙΟΣ, ΔΕΡΒΕΝΗΣ, ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

4

Επιτροπή φοιτητικών θεμάτων

ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΤΣΕΛΙΟΣ

5

Επιτροπή συνεργασίας με Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς Φορείς (Δημοσίων Σχέσεων)

ΜΠΛΑΝΑΣ, ΜΠΕΛΙΑΣ, ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ

6

Εσωτερική Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ, ΜΠΕΛΙΑΣ

7

Υπεύθυνοι του προγράμματος ERASMUS για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος

ΜΠΟΥΣΙΑ (Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του προγράμματος ERASMUS),

ΤΣΕΛΙΟΣ, ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

8

Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων και ενστάσεων Αποσπασμένων Καθηγητών, συμβασιούχων με   το Π.Δ. 407/80, Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΤΣΕΛΙΟΣ, ΦΙΤΣΙΛΗΣ

9

Υπόλογος ΧΕΠ Τμήματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

10

Επιτροπή Περιβάλλοντος και εξωτερικών χώρων

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΚΑΚΚΟΣ, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

11

Επιτροπή Βιβλιοθήκης Π.Θ. (εκπρόσωπος)

ΜΠΕΛΙΑΣ

12

Μέλος (εκπρόσωπος του ΤΔΕ) της Επιτροπής για την σύνταξη Ιδρυματικής Πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΜΠΛΑΝΑΣ, ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ

13

Επιτροπή Ιστοσελίδας – Δικτύου

ΔΗΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΕΡΒΕΝΗΣ, ΠΟΥΛΙΟΣ

14

Επιτροπή Γραφείου Διασύνδεσης και Επικοινωνίας με τους Πτυχιούχους του Τμήματος

ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΜΠΕΛΙΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

15

Επιτροπή Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης των μαθημάτων του ΤΔΕ από τους φοιτητές

ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ, ΜΠΕΛΙΑΣ

16

Επιτροπή ΟΜΕΑ

Μέλη ΟΜΕΑ:

ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Επικουρούν:

ΜΠΕΛΙΑΣ, ΔΕΡΒΕΝΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΥΛΙΟΣ

 

Επιμέλεια τυποποίησης διαδικασιών: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

17

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΔΝΤΕΣ, ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΗ

18

Επιτροπή Αξιολόγησης αιτούντων εισαγωγή στα ΠΜΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΜΣ

19

Επιτροπή εξέτασης απαλλαγής διδάκτρων στο ΠΜΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΜΣ

20

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ, ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ

21

Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Διδακτορικών Σπουδών

ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΜΠΕΛΙΑΣ

22

Απογραφή Παγίων από διαγωνισμούς- κονδύλια του Π.Θ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΤΣΕΛΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ

23

Απογραφή Παγίων από διαγωνισμούς – κονδύλια της Επιτροπής Ερευνών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΤΣΕΛΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ

24

Επιτροπή διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΚΑΚΚΟΣ, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΜΠΕΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ

25

Ανοικτές Θύρες – Υποδοχή μαθητών από Σχολεία – Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων

ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΛΕΒΕΝΤΗ, ΜΠΕΛΙΑΣ,  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΡΒΕΝΗΣ

26

Επιτροπή προώθησης/Μάρκετινγκ

ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΜΠΕΛΙΑΣ, ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ

27

Επιτροπή ψηφιακού μάρκετινγκ

ΠΟΥΛΙΟΣ, ΜΠΟΥΣΙΑ, ΚΑΚΚΟΣ, ΔΕΡΒΕΝΗΣ

28

Επιτροπή Χάραξης Στρατηγικής Τμήματος

ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΜΠΛΑΝΑΣ, ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

29

Επιτροπή Κανονισμού Τμήματος

ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΜΠΛΑΝΑΣ, ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

30

Επιτροπή Σχεδιασμού Αναθέσεων

ΤΣΕΛΙΟΣ, ΜΠΛΑΝΑΣ, ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ

31

Επιτροπή Κανονισμού Μεταδιδακτορικών Σπουδών

ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΜΠΕΛΙΑΣ, ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

32

Επιτροπή Κατατάξεων

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΤΣΕΛΙΟΣ, ΜΠΕΛΙΑΣ

33

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ, ΜΠΕΛΙΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΣ

34

Επιτροπή Μητρώου Επιστημονικών Δημοσιεύσεων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΜΠΕΛΙΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

35

Επιτροπή Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΤΣΕΛΙΟΣ

36

Επιτροπή Συλλογής Συστάσεων (Advisory Board)

ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

elΕλληνικά