Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) 

Απόφαση Πιστοποίησης

Accreditation Report for the New Undergraduate Study Programme in operation of: Business Administration
Institution: University of Thessaly
Date: 24 September 2022

elΕλληνικά