Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόεδρος: Λεωνίδας Ανθόπουλος, Καθηγητής
Αντιπρόεδρος: Κλεάνθης Συρακούλης, Καθηγητής
 
Μέλη Συνέλευσης Τμήματος 
Μέλη Συνέλευσης Τμήματος 
Λεωνίδας Ανθόπουλος, Καθηγητής
Ευστάθιος Βελισσαρίου, Καθηγητής
Γεώργιος Θεοδοσίου, Καθηγητής
Βασιλική Καζαντζή, Καθηγήτρια
Στυλιανός Κουκούμιαλος, Καθηγητής
Αθανάσιος Κουστέλιος, Καθηγητής
Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, Καθηγητής
Νικόλαος Μπλάνας, Καθηγητής
Ιωάννης Παπαδημόπουλος, Καθηγητής
Λάμπρος Σδρόλιας, Καθηγητής
Παναγιώτης Φιτσιλής, Καθηγητής
Νικόλαος Κάκκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημήτριος Τσέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημήτρης Μπελιάς, Επίκουρος Καθηγητής
 
2. Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ:
Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος
 
3. Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ:
Παντελής Γεωργίου
 
4. Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών:
Δεν έχει οριστεί

 

elΕλληνικά