Τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

H υπηρεσία ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ώς στόχο τη καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/-τριών με αναπηρία και/ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) και των διδασκόντων τους, καθώς και η ενημέρωση και η υποστήριξή τους. Οι ΦμεΑ και οι διδάσκοντες/ουσες εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ για να εκφράσουν τις ανάγκες τους, να ενημερωθούν και/ ή να λάβουν υποστήριξη σχετικά με θέματα πρόσβασης στο ΠΘ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΠΡΟΣΒΑΣΗ ή να επικοινωνήσετε στο  prosvasi@uth.gr.

elΕλληνικά