Αναζήτηση
Filters
Close

Πρόγραμμα Σπουδών

Σκοπός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης σε θέματα που άπτονται της διοίκησης των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής προσέγγισης, τα οποία καθιστούν τους πτυχιούχους ικανούς να αναλύουν και να κατανοούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο περιβάλλον αλλά και να εντοπίζουν τις πολιτικές και πρακτικές που βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους.

Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν αριθμό μαθημάτων από δύο ομάδες (άξονες), τη Διοίκηση Υπηρεσιών και την Ψηφιακή Διοίκηση. Επίσης προστίθενται μαθήματα που βοηθούν τους φοιτητές στην απόκτηση ευρύτερων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στον επαγγελματικό βίο τους.

Για την απόκτηση του πτυχίου (από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23) απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 36 υποχρεωτικά μαθήματα και σε 12 μαθήματα επιλογής. Εναλλακτικά, στο 8ο εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής αντί ενός μαθήματος επιλογής δύναται να εκπονήσει την Πτυχιακή Εργασία. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν είτε ως στελέχη, επιχειρήσεων, οργανισμών του δημόσιου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, είτε να συνεχίσουν τους σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Νέο πρόγραμμα Σπουδών (φοιτητές με εισαγωγή από 2022-2023)

Κωδ

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

 

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

101

Αρχές Διοίκησης

4

5

 

102

Ελληνική και Ευρωπαϊκή Οικονομία

4

5

 

103

Μαθηματικά I

4

5

 

104

Μικροοικονομική

4

5

 

105

Πληροφορική Ι

4

5

 

106

Αστικό Δίκαιο

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

24

30

 

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

201

Αρχές Μάρκετινγκ

4

5

 

202

Λογιστική Ι

4

5

 

203

Στατιστική I

4

5

 

204

Μακροοικονομική

4

5

 

205

Πληροφορική ΙΙ

4

5

 

206

Εμπορικό Δίκαιο

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

24

30

 

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

301

Κριτική Σκέψη και Ανάπτυξη Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων

4

5

 

302

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

4

5

 

303

Διοικητική Λογιστική

4

5

 

304

Μαθηματικά II

4

5

 

305

Διοίκηση Λειτουργιών

4

5

 

306

Ποσοτικές Μέθοδοι

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

24

30

 

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

401

Αποτελεσματική Μάθηση και Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη

4

5

 

402

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

4

5

 

403

Στατιστική II

4

5

 

404

Στρατηγική Διοίκηση

4

5

 

405

Διοίκηση Υπηρεσιών

4

5

 

406

Διοίκηση Έργων

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

24

30

 

 

 

96

120

 

 

 

 

 

 

Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

501

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

4

5

 

502

Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών

4

5

 

503

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

12

15

 

Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Μαθήματα Επιλογής (επιλέγω 3 )

504

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

4

5

 

505

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

4

5

 

506

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

4

5

 

507

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

4

5

 

508

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα

4

5

 

509

Επιχειρηματική Αναλυτική

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

24

30

 

ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

601

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

4

5

 

602

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

4

5

 

603

Λογιστική ΙΙ

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

12

15

 

ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Μαθήματα Επιλογής (επιλέγω 3 )

604

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

4

5

 

605

Αγορές Αγροδιατροφικών προϊόντων

4

5

 

606

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

4

5

 

607

Εμπορικό δίκαιο και ψηφιακός μετασχηματισμός

4

5

 

608

Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής

4

5

 

609

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

24

30

 

Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

701

Οργάνωση Χαρτοφυλακίου

4

5

 

702

Εταιρική Διακυβέρνηση

4

5

 

703

Διοίκηση Ποιότητας

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

12

15

 

Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Μαθήματα Επιλογής (επιλέγω 3 )

704

Ηγεσία

4

5

 

705

Συμπεριφορά Καταναλωτή

4

5

 

706

Τεχνητή Νοημοσύνη και Μεγάλα Δεδομένα στις Επιχειρήσεις

4

5

 

707

Ψηφιακή Οικονομία

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

16

20

 

Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

801

Δημόσια Διοίκηση

4

5

 

802

Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

4

5

 

803

Ψηφιακή και Αστική Καινοτομία

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

15

 

Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ: Μαθήματα Επιλογής (επιλέγω 3 )

804

Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

4

5

 

805

Διοίκηση Πωλήσεων και Πελατειακών Σχέσεων

4

5

 

806

Επιχειρησιακές Προβλέψεις

4

5

 

807

Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης

4

5

 

808

Πτυχιακή Εργασία

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

24

25

 

 

Η Ξένη Γλώσσα ως μάθημα προσφέρεται προαιρετικά, και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να το δηλώσουν και να το παρακολουθήσουν στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών με δύο ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και βάρος 2 ECTS. Ο βαθμός καταχωρείται στο παράρτημα διπλώματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του και τέταρτου εξαμήνου διδασκαλίας τους και ο βαθμός είναι ίσος με το βαθμό της εξέτασης στο τέλος του τετάρτου εξαμήνου.

Μαθήματα για τη χορήγηση βεβαίωσης γνώσης χρήσης Η/Υ: Οι φοιτητές για να αποκτήσουν τη βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς τέσσερα μαθήματα που έχουν σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Τα μαθήματα αυτά είναι: Πληροφορική Ι, Πληροφορική ΙΙ, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και ένα οποιοδήποτε μάθημα της ομάδας μαθημάτων της Ψηφιακής Διοίκησης.

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται προαιρετικά, και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να τη δηλώσουν και να συμμετάσχουν σε αυτή στο 6ο εξάμηνο σπουδών, για διάρκεια 2 μηνών, με 4-8 ώρες απασχόλησης την ημέρα και με βάρος 3 ECTS. Ο βαθμός καταχωρείται στο παράρτημα διπλώματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.