Αναζήτηση
Filters
Close

Ευστάθιος Βελισσαρίου

Κτίριο: Διοίκησης  Επιχειρήσεων

Γραφείο:

Emailbelissar@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684243

Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τρίτη 12:00-14:00, Τετάρτη 14:00-15:00

https://scholar.google.com/citations?user=lTGHH5YAAAAJ&hl=en&oi=sra

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56440018600

Ο Βελισσαρίου Ευστάθιος είναι Καθηγητής, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σπουδές

Αποφοίτησε με Άριστα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ στην κατεύθυνση «Οικονομική των Επιχειρήσεων». Μετά από παρακολούθηση μαθημάτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πεδίο του Marketing στο πανεπιστήμιο Μονάχου, εκπόνησε τη διδακτορική του Διατριβή στο Τμήμα Πολιτικής Οικονομίας του Πανεπιστήμιο Μονάχου με θέμα οι «Οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού». Επίσης παρακολούθησε επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

 Διδακτικό Έργο

Από το 2000 έως σήμερα(2020) διδάσκει στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Συνέβαλε στη συγγραφή του έντυπο διδακτικού υλικού για το ΕΑΠ με δύο τόμους (Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ του Τουρισμού και των Τουριστικών υπηρεσιών (Τόμος Α) και Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών τουρισμού (τόμος Δ).

Το 2005 εκλέχθηκε Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα «Τουριστικών Επιχειρήσεων» του ΤΕΙ Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Από το 2019 και μετά την κατάργηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του προγράμματος σπουδών στη «Διοίκηση Τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας», ο κ. Βελισσαρίου εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ από το 2020 αποτελεί μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Διοικητικό έργο

Από τον 2013 έως και το 2017, διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Από το 2005 έως το 2011 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Αύγουστο του 2021 διετέλεσε Αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ από το  2019 είναι ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επαγγελματική Εμπειρία

Από το 1991 έως και το 2005 ο κύριος  Βελισσαρίου απέκτησε μία σημαντική εμπειρία στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τουρισμού. Αρχικά στην Ελλάδα εργάστηκε στη Διεύθυνση εκπαίδευσης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ως ελεύθερος επαγγελματίας συμμετείχε ή ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό προγραμμάτων,  μελετών και ερευνών. Εργάστηκε σε μεγάλη εταιρία Συμβούλων επιχειρήσεων στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ διετέλεσε και διευθυντής σπουδών σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Πλήρες Βιογραφικό

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Kyriakou D., Vellisariou E., Belias D. (2016). « Shopping Tourism as a promising future for Greek Tourism? ». International Scientific Conference eRA – 11, Piraeus, Greece, - September 2015.

“One of the most used tools in the promotion of destinations” this is how Shopping Tourism was described at the opening of the 2nd Conference on this segment, organized by the World Tourism Organization (UNWTO) on the occasion of the Spanish Tourism Fair (FITUR) (22 January 2016). Shopping Tourism “is a highly relevant component for travelers when choosing and preparing their trip” underlined Yolanda Perdomo, Director of the Affiliate Members Program at UNWTO. As stated by Taleb Rifai UNWTO Secretary-General in 2014, shopping is becoming an increasingly relevant component of the tourism value chain. Shopping has converted into a determinant factor affecting destination choice, an important component of the overall travel experience and, in some cases the prime travel motivation. Destinations have an immense opportunity to leverage this new market trend by developing authentic and unique shopping experiences that add value to their touristic offer while reinforcing, and even, defining their tourism brand and positioning (UNWTO, 2014). Therefore, should Greek tourism policy - makers and strategists set policies to achieve double-digit growth in the sector in Greece as well as generate know-how in relation to the efficient management of the new shopping tourism concept and the economic opportunities it represents? Moreover, should tourism professionals, both private and public, create a benchmark for shopping tourism in Greece, combine the offer of cities with the power of attraction of major brands and the management capacity of a high added-value tourism segment and establish collaboration synergies between the different public and private agents involved as drivers of the economy? Keywords: Destination Branding, Shopping Tourism, Tourism Planning, Experiential Tourism, Consumer Behavior JEL: M31, L83

Belias D., Velissariou E., Kyriakou D. , Koustelios A., Sdrolias L., Varsanis K.( 2016). The Introduction and the application of technological innovations as administrative efficience factor in education. 10 th International Congress on Social Sciences "ICSS 10", 23-24 September 2016 at Complutense University, Madrid. pp 401-408

Innovation is a rapidly developed issue, keeping all the aforementioned alerted. Considering this picture, the key issue of this thesis is to clarify the concept innovation as administrative efficiency factor in relation with education using the relevant literature. The existing literature indicates that educational structure and practices are in the center of great reforms. These reforms associated with New Public Management. NPM is a process that involves interaction between managers and markets. It is a set of cost-cutting and management concepts from the private sector including downsizing, entrepreneurialism, enterprise operations, quality management, customer service etc. According to that concept, school managers are trying to create a smaller, more responsive, more entrepreneurial and more effective public sector. Technological innovation has a key role on this and surely it can be the cornerstone of every change which may occur on this field of public administration. Keywords: technological innovations, school management, innovation, performance, efficiency

Belias D., Kyriakou D., Velissariou E., Koustelios A., Sdrolias L, Varsanis K.. (2016),“ Traditional teaching methods vs. teaching through the application of information and communication technologies in the classroom : a new approach in life long learning ?” 8th Conference on Informatics in Education (8th CIE2016), σελ. 263-272

The use of internet technology has resulted in the ability of the learner to learn in his own personal way, in environments called Personal Learning Environments. Many of them support the learning and teaching of Web 2.0 practices. However, this is a pretty recent trend that there has not been lot of research. Hence, this paper comes to filling this gap by analyzing the related theory and to prepare the ground for future research. The outcome is that the educators and the students are familiar with the use of ICT. However, it is very important to stress the fact that ICT has produced many innovations and new educating techniques for students, including MOOC which empower lifelong learning’s since they allow everyone to have access in education. Therefore, ICT has a positive impact on lifelong learning, since more and more individuals are attracted from this kind of learning, proven from the high popularity of MOOC programs.

Μπελιάς Δ., Κυριάκου Δ., Βελισσαρίου Ε., Κουστέλιος Α., Σδρόλιας Λ., Βαρσάνης Κ. (2016). Δια Βίου Μάθηση και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας με Διεθνή Συμμετοχή. 21-23 Οκτωβρίου 2016, Λάρισα

Η δια βίου μάθηση τις τελευταίες δεκαετίες είναι πολύ διαδεδομένη αφού η γνώση συνιστά ένα από τα ποιο πολύτιμα αγαθά, ενώ οι αυξημένες εργασιακές, και όχι μόνο, απαιτήσεις της σημερινής εποχής επιτάσσουν την συνεχή μόρφωση των ατόμων. Η δια βίου μάθηση συμβάλλει στην βελτίωση της προσωπικότητας του ατόμου ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ποιο πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου συνέβαλε στην εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν προσφέρει εναλλακτικές επιλογές στην διαδικασία εκπαίδευσης. Τα μέσα αυτά έχουν καταστήσει πιο εύκολη την πρόσβαση στην γνώση, ενώ χρησιμοποιούνται από ενήλικες που δεν μπορούν να παραβρεθούν σε έναν εκπαιδευτικό χώρο λόγω έλλειψης χρόνου. Η ανάπτυξη, πάντως, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν υποκαθιστά πάντα αποτελεσματικά την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Λέξεις κλειδιά: διά βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως, μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Belias D., Velissariou E., Kyriakou D., Koustelios A., Sdrolias L., Mantas D. (2016). Sustainable tourism in Greece: Problems for sustainable tourism development. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιματική Αλλαγή, Βόλος 4 - 5 Νοεμβρίου 2016 , σελ 508- 514

It is commonly accepted that tourism is the backbone of economic development of Greece. As a form of economic activity, tourism falls in services, which means that special attention is given the infrastructures existing in the quality of services. In Greece in recent years an effort to upgrade the tourism product has been made through the up grading of services but also a shift from the model of mass tourism that prevailed in previous decades, to the model of sustainable tourism. The reason leading to this shift has to do with international trends in tourism and with the fact that Greece offer s a unique 'puzzle' tourism resources are not limited to 3S (Sun, sand, sea) of mass tourism but can offer unique experiences in both summer and winter tourism. This paper has revealed that despite of the fact that sustainable tourism is accepted as a key mean of development, there are some issues such as with planning and implementation along with some wrong perceptions from the side of the entrepreneurs. Keywords: Sustainable tourism; Greece; problems; tourist development

Belias D., Velissariou E., Koustelios A., Gkolia A., Sdrolias L., Kyriakou D., Varsanis K. (2016), “The Advantages of Organizational Culture in Greek Banks”, in :Journal of Management Research,Vol., No. ,pp. 123 - 134

The job satisfaction is a associated with many factors. The purpose of this study is to investigate the relation between organizational culture and job satisfaction. This study tries to present if organization culture in Greek banks can increase job satisfaction of employees. For the measurement of job satisfaction in the present study, the Employee Satisfaction Inventory - ESI was used and Greek employees are the participants. The study included 20 items, which measure six dimensions of job satisfaction: 1. Working conditions (5 items), 2. Salary (4 items), 3. Promotions (3 items), 4. Work itself (4 items), 5. Immediate superior (4 items). The assessment of organizational culture was performed with the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) developed by Cameron and Quinn [3]. It included six questions (Dominant Characteristics, Organizational Leadership, Management of Employees, Organizational Glue, Strategic Emphases, Criteria of Success). Each question had four alternatives (A=Clan, B=Adhocracy, C=Market, D=Hierarchy). According to the results, organizational culture seems to have a rather moderating role in the prediction of employees’ job satisfaction. For this reason, more studies are needed, so that Greek bank employees’ job satisfaction is being well studied and promoted