Αναζήτηση
Filters
Close

Δημήτριος Μπελιάς

Κτίριο: Διοίκησης  Επιχειρήσεων

Γραφείο:

Email: dbelias@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684636

https://scholar.google.gr/citations?user=6R1NIbIAAAAJ&hl=el

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216141338

https://www.researchgate.net/profile/Dimitrios-Belias

https://publons.com/researcher/1285308/dimitrios-belias/

Γνωστικό αντικείμενο
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών στην Τουριστική Αγορά

Ερευνητική   Εξειδίκευση
Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών, Ποιότητα Υπηρεσιών, Τουριστικό Μάνατζμεντ και Μάνατζμεντ Φιλοξενίας

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο Δημήτρης Μπελιάς είναιΕπίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών στην Τουριστική Αγορά». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς : Μάνατζμεντ, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ποιότητας Υπηρεσιών. Έχει δημοσιεύσει 1 βιβλίο, 52 κεφάλαια σε βιβλία σχετικά με την Διοίκηση Υπηρεσιών, την Οργανωσιακή Συμπεριφορά και του Τουριστικού Μάνατζμεντ,  70 άρθρα σε εθνικά και διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών, ενώ έχει περισσότερες από 70 ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έργο του έχει διεθνή αναγνώριση καθώς έχει περισσότερες από 1.700 αναφορές, i 10 index 28 (PorP). Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις :

1. Belias, D., Vasiliadis, L., Rossidis, I. (2021): The Intention and Expectations of Modern Robotic Technologies in the Hotel Industry, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, https://doi.org/10.1080/1528008X.2021.1995566

2.Belias, D., Rossidis, I., Papademetriou, C., Mantas C. (2021). Job Satisfaction as affected by Types of Leadership: A Case Study of Greek Tourism Sector. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism. Volume 22  – Issue 2. https://doi.org/10.1080/1528008X.2020.1867695

3. Belias, D., Rossidis, I., Papademetriou, C., Lamprinoudis N. (2021). The Greek Tourism Sector: An analysis of Job Satisfaction, Role Conflict and Autonomy of Greek Εmployees. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism. Volume 21 #2 https://doi.org/10.1080/15332845.2021.1959825

4.Belias, D., Papademetriou, C., Rossidis, I., Vasiliadis L. (2020). Strategic Management in the Hotel Industry: Proposed Strategic Practices to Recover from COVID- 19 Global Crisis. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. Vol 9,  No 6,  November 2020. Page No 130 – 138 https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0117

5. Rossidis, I., Belias, D. (2021). Evolution of E-Governance in the era of the pandemic. May the crisis become an opportunity?The cases of Cyprus and Greece. The Cyprus Review. (Article in Press)

6. Belias D., Vasiliadis L. (2021) Pilot Study for Two Questionnaires Assessing Intentions of Use and Quality of Service of Robots in the Hotel Industry. In: Katsoni V., van Zyl C. (eds) Culture and Tourism in a Smart, Globalized, and Sustainable World. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72469-6_36

7. Belias D.,Rossidis I. (2021). “Corporate Leadership and Corporate Culture in start-up companies”. Chapter in: Corporate Leadership and Its Role in Shaping Organizational Culture and Performance. IGI Global, 2021.  doi: 10.4018/978-1-5225-8266-3.ch003

8. Koutiva M., Belias D., Flabouras I., Koustelios A. (2020). The Effects of Workplace Well-being on Individual‟s Knowledge Creation Outcomes. A Study Research among Hotel Employees. International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism. Kavoura A. (Eds.),. Springer Proceedings in Business and Economics. pp 1063-1072 https://doi.org/10.1007/978-3-030-36126-6_118

9. Belias D., Vasiliadis L., Mantas C. (2020) The Human Resource Training and Development of Employees Working on Luxurious Hotels in Greece. In: Katsoni V., Spyriadis T. (eds) Cultural and Tourism Innovation in the Digital Era. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36342-0_49

10. Belias D., (2020). Research Methods on the Contribution of Robots in the Service Quality of Hotels. International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism. Kavoura A. (Eds.),. Springer Proceedings in Business and Economics. pp 939-946 https://doi.org/10.1007/978-3-030-36126-6_104

Πλήρες Βιογραφικό

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Belias D., Kyriakou D., Koustelios A., Varsanis K., Sdrolias L., (2016),“The role of organizational culture in Greek higher education quality”. 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Athens , Greece, September 23-26, 2016

The relationship between organizational culture and effectiveness is established in literature. This study provides insight into the role of organizational culture viewed in the context of quality management in higher education in Greece. Considering the market forces of competition and socio-economic conditions, the political context and students' learning experiences and expectations, it is legitimate to apply the marketing paradigm in tertiary education. It appears that due to the impact of economic recession on higher education and the difficulty to accept and implement quality assurance practices in Greece, transformation of the existing organizational culture in higher education institutions is perceived to be the means for quality assurance systems to be accommodated in Greek higher education. Keywords: higher education, quality management, organizational culture .

Belias D., Velissariou E., Koustelios A., Varsanis K., Kyriakou D., Sdrolias L., (2016),“ The role of organizational culture in the Greek higher tourism quality” 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Athens , Greece, September 23-26, 2016

Abstract: Organizational culture is considered to be important , if not essential, in all industries and businesses nowadays. Every company has its own unique personality, just like people do. This unique personality of an organization refers to its culture. In order to become more effective, organizations have realized how important is the role of their culture and the critical effects it has especially within the tourism industry. The quality of the services and products is affected to a high extent. Keywords: Total Quality Management (TQM), Tourism sector, Greece

Belias D., Kyriakou D., Velissariou E., Koustelios A., Varsanis K., Sdrolias L. (2016),“Business model in hospitality services: An implementation must? 11 th Annual MIBES International Conference, TEI of Thessaly, 22-24 June 2016, Heraklion, Greece pp. 60-69

The purpose of this paper is to present the parameters which can influence the achievement of business models applied in the hospitality services. The methodology of the study is literature review, based on bibliography. The core outcomes of the study showed that the business models success, in the hospitality sector depends on the client value creation, the innovation procedures in order to deliver the service to the client, as well as cooperation with the other partners and with client as well. The outcome of this study is that the quality of products or services, to conquer new markets. The management of customer relationships is more imperative than ever to hosting services, since the majority of the target market depends on the repeated customers. In addition, there is a need to achieve coordination between the external and internal customer to create additional value for the customer, to meet the needs of current and future market and more generally to enable employees participation in decision-making as well as to business strategy formulation.

Kyriakou D., Vellisariou E., Belias D., Sdrolias L., Mantas C. (2016). “The importance of Customer Relationship Management and social media in the Greek wine tourism industry”, in: Proceedings of the 1st Winetourism Congress (IMIC 2016), Santorini Insel, Greece, 14-16 October

During the last decades the wine industry in Greece has moved on to significant modernization. Thus, the wine produces have focused into the wine-tourism which seems to be a lucrative sector for wine producers. However, there is a necessity to construct a strong back-end which will be ready to serve the customers. For this reason the paper will examine the value of CRM and of social media on the wine tourism in Greece. The paper is a genuine one, since there has not been any similar research on this field. In addition to this, it is paper which will provide a sound knowledge on practioners over how to utilize them. The outcome of this literature review, indicates that CRM surely would benefit those firms, however it seems that the way that the operate – relying on traditional marketing methods, hence the use of social media may not be the ideal though word of mouth is important on this sector. Surely, this leaves a space for future research. This can be qualitative research where the wine makers will express their views and perceptions over the use of CRM and social media on their industry.

Nation Branding for Education and Research: Could Greece Become a Beacon?

Belias D., Kyriakou D. , Velissariou E., Koustelios A., Varsanis K., Sdrolias L.,(2016), “Nation Branding for Education and Research: Could Greece Become a Beacon?", Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Ελλάδα - Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία”, Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 1-3 Ιουλίου Abstract The aim of this paper is to examine the concept of Nation branding for education and research in Greece. The concept of nation branding for education and research is a brand new concept, therefore there is a need for further research on this topic. The authors has produced a critical discussion, based on the existing literature but also on personal comments, on whether Nation branding for education and research can apply in Greece. There are many obstacles, such as the legal framework, the lack of entrepreneurial culture among the academics but also a hesitation to allow the operation of private universities in Greece. However, a future empirical research may produce the necessary data which help us to understand what can be the potentials of this concept in Greece. Keywords: Nation branding for education, Greece

Kyriakou D., Vellisariou E., Belias D. (2016). « Shopping Tourism as a promising future for Greek Tourism? ». International Scientific Conference eRA – 11, Piraeus, Greece, - September 2015.

“One of the most used tools in the promotion of destinations” this is how Shopping Tourism was described at the opening of the 2nd Conference on this segment, organized by the World Tourism Organization (UNWTO) on the occasion of the Spanish Tourism Fair (FITUR) (22 January 2016). Shopping Tourism “is a highly relevant component for travelers when choosing and preparing their trip” underlined Yolanda Perdomo, Director of the Affiliate Members Program at UNWTO. As stated by Taleb Rifai UNWTO Secretary-General in 2014, shopping is becoming an increasingly relevant component of the tourism value chain. Shopping has converted into a determinant factor affecting destination choice, an important component of the overall travel experience and, in some cases the prime travel motivation. Destinations have an immense opportunity to leverage this new market trend by developing authentic and unique shopping experiences that add value to their touristic offer while reinforcing, and even, defining their tourism brand and positioning (UNWTO, 2014). Therefore, should Greek tourism policy - makers and strategists set policies to achieve double-digit growth in the sector in Greece as well as generate know-how in relation to the efficient management of the new shopping tourism concept and the economic opportunities it represents? Moreover, should tourism professionals, both private and public, create a benchmark for shopping tourism in Greece, combine the offer of cities with the power of attraction of major brands and the management capacity of a high added-value tourism segment and establish collaboration synergies between the different public and private agents involved as drivers of the economy? Keywords: Destination Branding, Shopping Tourism, Tourism Planning, Experiential Tourism, Consumer Behavior JEL: M31, L83