Αναζήτηση
Filters
Close

Δημήτριος Μπελιάς

Κτίριο: Διοίκησης  Επιχειρήσεων

Γραφείο:

Email: dbelias@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684636

https://scholar.google.gr/citations?user=6R1NIbIAAAAJ&hl=el

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216141338

https://www.researchgate.net/profile/Dimitrios-Belias

https://publons.com/researcher/1285308/dimitrios-belias/

Γνωστικό αντικείμενο
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών στην Τουριστική Αγορά

Ερευνητική   Εξειδίκευση
Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών, Ποιότητα Υπηρεσιών, Τουριστικό Μάνατζμεντ και Μάνατζμεντ Φιλοξενίας

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο Δημήτρης Μπελιάς είναιΕπίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών στην Τουριστική Αγορά». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς : Μάνατζμεντ, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ποιότητας Υπηρεσιών. Έχει δημοσιεύσει 1 βιβλίο, 52 κεφάλαια σε βιβλία σχετικά με την Διοίκηση Υπηρεσιών, την Οργανωσιακή Συμπεριφορά και του Τουριστικού Μάνατζμεντ,  70 άρθρα σε εθνικά και διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών, ενώ έχει περισσότερες από 70 ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έργο του έχει διεθνή αναγνώριση καθώς έχει περισσότερες από 1.700 αναφορές, i 10 index 28 (PorP). Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις :

1. Belias, D., Vasiliadis, L., Rossidis, I. (2021): The Intention and Expectations of Modern Robotic Technologies in the Hotel Industry, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, https://doi.org/10.1080/1528008X.2021.1995566

2.Belias, D., Rossidis, I., Papademetriou, C., Mantas C. (2021). Job Satisfaction as affected by Types of Leadership: A Case Study of Greek Tourism Sector. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism. Volume 22  – Issue 2. https://doi.org/10.1080/1528008X.2020.1867695

3. Belias, D., Rossidis, I., Papademetriou, C., Lamprinoudis N. (2021). The Greek Tourism Sector: An analysis of Job Satisfaction, Role Conflict and Autonomy of Greek Εmployees. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism. Volume 21 #2 https://doi.org/10.1080/15332845.2021.1959825

4.Belias, D., Papademetriou, C., Rossidis, I., Vasiliadis L. (2020). Strategic Management in the Hotel Industry: Proposed Strategic Practices to Recover from COVID- 19 Global Crisis. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. Vol 9,  No 6,  November 2020. Page No 130 – 138 https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0117

5. Rossidis, I., Belias, D. (2021). Evolution of E-Governance in the era of the pandemic. May the crisis become an opportunity?The cases of Cyprus and Greece. The Cyprus Review. (Article in Press)

6. Belias D., Vasiliadis L. (2021) Pilot Study for Two Questionnaires Assessing Intentions of Use and Quality of Service of Robots in the Hotel Industry. In: Katsoni V., van Zyl C. (eds) Culture and Tourism in a Smart, Globalized, and Sustainable World. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72469-6_36

7. Belias D.,Rossidis I. (2021). “Corporate Leadership and Corporate Culture in start-up companies”. Chapter in: Corporate Leadership and Its Role in Shaping Organizational Culture and Performance. IGI Global, 2021.  doi: 10.4018/978-1-5225-8266-3.ch003

8. Koutiva M., Belias D., Flabouras I., Koustelios A. (2020). The Effects of Workplace Well-being on Individual‟s Knowledge Creation Outcomes. A Study Research among Hotel Employees. International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism. Kavoura A. (Eds.),. Springer Proceedings in Business and Economics. pp 1063-1072 https://doi.org/10.1007/978-3-030-36126-6_118

9. Belias D., Vasiliadis L., Mantas C. (2020) The Human Resource Training and Development of Employees Working on Luxurious Hotels in Greece. In: Katsoni V., Spyriadis T. (eds) Cultural and Tourism Innovation in the Digital Era. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36342-0_49

10. Belias D., (2020). Research Methods on the Contribution of Robots in the Service Quality of Hotels. International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism. Kavoura A. (Eds.),. Springer Proceedings in Business and Economics. pp 939-946 https://doi.org/10.1007/978-3-030-36126-6_104

Πλήρες Βιογραφικό

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Kyriakou D., Belias D. (2016). Rewriting the old Social Tourism Schemes to boost domestic tourism? 2nd International Conference of Development and Economy Thessaloniki, Greece, 9-12 June 2016.

During the last two decades tourism in Greece has become a mass industry concentrated in the island areas. Although they were not part of the more developed regions of the country, tourism in its current structure contributes to the strengthening of interregional disparities in Greece. Simultaneously, a question was raised whether the domestic tourism market can increase, and can it offer a socio-economic alternative to its further expansion. Social Tourism may be seen simply as a ‘reward’ for deviant behavior of the moral underclass or for groups that do not contribute greatly to society. Although low income is a problem beyond the control of the tourist industry, certain strategies have been adopted to gain access to this market, eg enabling low income consumers to pay current ‘market’ prices or reducing prices or in ways which simultaneously stimulate the local economy and increase the income of the state via taxation and a reduction of unemployment benefits. The motivations for provision are equally diverse: social tourism can be seen as the expression of a fundamental right to travel, as a vehicle for the economic development of regions, as a measure to increase social inclusion or as a route to greater European citizenship. In the current socio-economic context, the future of this kind of social tourism programs may be uncertain, given that one of the major concerns of the government is to decrease expenditures. The multi-faceted aspect of social tourism makes the phenomenon a difficult concept to define: with initiatives ranging from voucher schemes and government intervention, can it really stimulate domestic tourism and alleviate the effects of the current economic crisis? Keywords: Social Tourism, Tourism Planning, Regional Development, Tourism Policy, Domestic Tourism JEL: L83, O21, R11

Belias D., Nikova D., Koustelios A., Aspridis G., Sdrolias L.,Varsanis K., (2016),“Human Resource and Total Quality Management Influence on the Business ”, in: Proceedings of the International Scientific Conference: Leadership and Organization Development, Kiten, Bulgaria, 16-19 June.

The human factor nowadays is very important because of changes in the business environment. Due to the fact that the business sector faces new challenges, new markets for new products, the so-called globalization, they need to adopt flexible operational systems. So companies are dedicated to the continuous renewal and change in order to gain competitive advantage. The alignment of HR and quality policies, such as creating and communicating the TQM vision, preparing the organization and employees for TQM implementation and generating quality awareness among the employees across all levels, functions, and departments, should contribute to an increase company performance. The human resource function must take the lead in activities such as job design and teams that promote cooperation empower employees to provide information, participation and autonomy, select employees that can adapt to the organizational culture, foster programs of training and development with quality goals and define appraisal and compensation policies which support quality targets. A fruitful cooperation between HRM and TQM can produce better organizational results. Employees should be managed in a way that enhances their loyalty to the company. This means that they are been chosen carefully to meet the constant demands of business, they are been well trained and educated, and they are working in an environment where total quality management is considered to be a very essential part of the business itself.

Belias D., Koustelios A., Varsanis K., Kyriakou D., Sdrolias L. (2016), “Integrating Total Quality Management Philosophy in Greek Higher Educational Institutions” ,in: Proceedings of 18the 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2016), Athens, Greece, 23-26 September

In the highly demanding contemporary environment, organisations, and more specifically higher education institutions, are expected to respond to constant changes and financial crises, by developing innovative practices and delivering quality products and services. As quality and innovation are perceived to be sources of competitive advantage, the implementation of Total Quality Management (TQM) is suggested. The TQM philosophy can be useful for Greek higher educational institutions, improving the quality of services provided. Keywords: Total Quality Management (TQM), higher educational institutions

Belias D., Kyriakou D.,Koustelios A.,Varsanis K., Trivellas P. (2016), “(Athens 2004 Olympic games aftermath: nation branding for tourism promotion success?” 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues, 22-24 June 2016, Heraklion, Greece

The organization of an important event from a city, creates conditions for the advancement and promotion of tourist resources. Is a good opportunity for marketing/branding and can lead to positive results in terms of attracting tourists and improving the country " s profile. The organization of the Olympic and Paralympic Games 2004 in Athens was a particularly important event for Greece, with multiple economic and social impacts. What the case of Athens proves is that a successful organization of a major event such as the Olympic Games is an important opportunity for nation branding and nation marketing. But the most important aspect is how the specific country will choose to continue with this procedure and use the specific event as a stepping point for the development of a coherent and result orienting branding strategy.

Kyriakou D., Belias D., Trivellas P.,Koustelios A., Varsanis K. (2016),“ Green consumer attitude and its implications to athletic sector”. 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues, 22-24 June 2016, Heraklion, Greece

According to Peattie (1992), a service is called green, when production is ensured to follow an environmental friendly process.Environmental issues have high importance for consumers around the world. Environmental degradation does not leave indifferent consumers, which need longer to a greater extent "green products" and environmentally friendly services. This trend has led to the emergence of a new type of consumer, the one of "Green consumer". Important efforts have been made in order to find the characteristics of the "Green consumer", however the results remain still ambiguous. The need to correct market segmentation is urgent so marketing professionals target more efficiently the "Green" section of people and determine effectively tactics and targeting strategies. Indeed, more and more consumers become environmental sensitive over the years with incremental effects on the relevant markets.

Belias D., Velissariou E., Koustelios A., Varsanis K., Kyriakou D., Sdrolias L., (2016),“Integrating Total Quality Management philosophy in the Greek tourism sector” 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Athens , Greece, September 23-26, 2016

Tourism sector is currently facing challenges due to the fast paced environment, the changes that it needs to keep up with and the financial crisis as well. Within a highly demanding framework the needs for high standards and total quality management arises. Organizations that are related to tourism need to introduce a philosophy of sustainability by developing innovative practices that will enable them to reserve their competitive advantage. Therefore, total quality management can be a useful tool in improving their products and services by focusing in quality parameters. Keywords: Total Quality Management (TQM), Tourism sector, Greece