Αναζήτηση
Filters
Close

Αθανάσιος Κουστέλιος

Κτίριο: Διοίκησης  Επιχειρήσεων

Γραφείο:

Email: akoustel@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684580

https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=12a-AwEAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602318961

https://www.researchgate.net/profile/Athanasios-Koustelios

https://orcid.org/0000-0002-0318-2183

https://www.linkedin.com/in/athanasios-koustelios-a1a91365/

Ο Αθανάσιος Κουστέλιος είναι Kαθηγητής «Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έχει δημοσιεύσει  περισσότερα από 120 άρθρα σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά περιοδικά, ενώ έχει περισσότερες από 180 ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη στο Παν. Θεσσαλίας την περίοδο 2013-2014, Πρόεδρος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Παν. Θεσσαλίας  την περίοδο 2004-2006 και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Αθλητισμού (Ελλ.Ε.Δ.Α.) την περίοδο 2002-2004, ενώ ήταν Διευθυντής του Εργαστηρίου Οργάνωσης Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Παν. Θεσσαλίας από το 2005-2019. Από το 2014 είναι μέλος του  AdvisoryBoardofInstituteofCulturalDiplomacy (έδρα Βερολίνο).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, διοίκησης ανθρώπινων πόρων και διοίκησης αθλητισμού.

Πλήρες βιογραφικό

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Belias D., Koustelios A., Koutiva M., Zoutnatzi E. (2013). OCCUPATIONAL STRESS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG GREEK BANK EMPLOYEES. International Journal of Human Resource Studies. Vol. 3, Issue 4. Page No 79-101.

ABSTRACT: The purpose of the present study was to investigate the occupational stress experienced by bank employees in Greece and its connection with emotional intelligence and demographic factors. More specifically, the feeling of occupational stress and the level of emotional intelligence among Greek bank employees are investigated both separately and in correlation. In addition, it is investigated how demographic characteristics are likely to affect the feeling of occupational stress and the level of emotional intelligence of employees in bank institutions in Greece. In addition, the study investigates whether the individual dimensions of emotional intelligence are likely to predict the level of occupational stress experienced by Greek bank employees. The sample of the present study consisted of 192 employees of Greek banks and credit institutions. The instruments used for data collection were the Perceived Stress Scale (Cohen et al., 1983) (Cronbach’s α =0.85) and the Schutte Self Report Emotional Intelligence Test (Schuutte et al., 1998) (Chronbach’s α = 0.90). The Perceived Stress Scale consisted of 10 questions, six of which were formulated negatively and measured the level of stress experienced by the employees, while the rest four were formulated positively and measured the employees’ control of stress. The answers for the first six questions were given in a five-level likert scale: 0 = Never, 4 = Very often, while the remaining four in another five level-Likert scale: 0 = Very Often, 4 = Never. The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test consisted of 33 questions measuring the level of the employees’ emotional intelligence. The responses were given in a five-level Likert scale: 0 = Never, 4 = Very often. The results of the study showed that occupational stress among Greek bank employees was likely to be affected by some demographic factors and partially predicted by some dimensions of emotional intelligence. However, further investigation should be carried out in the Greek population, so that the phenomenon of occupational stress is well studied and decreased.

Belias D., Koustelios A. (2014). The Impact of Leadership and Change Management Strategy on Organizational Culture. European Scientific Journal, in March 2014 edition (ESJ). Vol. 10 , Issue . 7, Page No 451 – 470

In this paper, we present the impact of leadership and change management strategy on organizational culture. At first, we present the notion of culture. There are many attempts to describe "organizational culture", many of which are presented in this paper. After an assessment of organizational culture, the role of leader is pinpointed. We favor the view that strategic leadership needs to be transformational if it is to serve the organization. Afterwards, the notion of change is focused on. Changing a culture is a large-scale undertaking and all of the organizational tools for changing minds will need to be put in play. To change or to manage corporate culture one has to be able to define and therefore pinpoint exactly what it is one is trying to change. The evidence in this study suggests that leadership is associated with organizational culture, primarily through the processes of articulating a vision and to a lesser extent through the setting of expectations. The nature of this paper is explorative and theoretical, aiming at providing a bibliographical tool for further research. Thus, aim of this paper is a critical bibliographical review of important terms in the field, as well as showing the interdependencies of these terms. Finally, with that paper, we offer managers and researchers a model on emphasizing the importance of Management Strategy. Introduction In our current environment of global communication, rapid change and instant access to information can be important to an organization's survival. The topics of leadership and organizational culture have always attracted interest from academics and practitioners. Much of the interest is based on claims that both leadership and culture are linked to organizational

Belias D. (2014). ORGANIZATIONAL CULTURE AND JOB SATISFACTION, IN BANKING SECTOR – A REVIEW. International Journal of Human Resources Management. Vol.3 , Issue 2 . Page No 1- 20

The banking system, which has gone through more than three decades of continuous growth, due to the general economic crisis today is at a critical turning point. In Greece, as in almost all countries of Europe, there is a mixed operation of banks. The downside of the difficult condition they face is that there are problems on competition in the banking industry as finally gathered large market shares in a small number of groups. The development of human resources and the strategies of organizational culture is undoubtedly a process that contributes to the growth and development of people working in the bank. It is most often the context under which employees develop their skills, experience and knowledge. The development of organizational culture is a central feature of strategic management of human resources. The process of learning and development of banking organization has an essential role in achieving the outcome of organizational strategies.

Belias, D., Varsanis, K. (2014). ORGANIZATIONAL CULTURE AND JOB BURNOUT - A REVIEW. International Journal of Research in Business Management. Vol.2 , Issue .1 Page No 43-62

Today, in the era of global economic recession due to the recent crisis, the main roots of work stress are feelings of insecurity and threat on behalf of employee. This is because these factors can very easily lead to a point of fear and panic. But especially these days, stress at work cannot be analyzed separately and independently of other factors. Most employees experiencing bitterness and frustration and scientists believe that there is a strong evidence of increased pressure that may lead to burnout syndrome. The syndrome does not appear suddenly as an acute disorder or stroke. Instead, it is a problem which occurs over time, if the conditions entailing persist and torment the person. Every job position involves certain forms of behavior that is expected to be "exhibited" by the person who works in a certain sector. Things are not quite as simple as they seem at first, because specified forms of behavior are not always clear and unambiguous and are often contradictory. The "exercise" of a role within an organization can be linked to stress when requirements and expectations of the individual are in conflict to the requirements and expectations of the organization. But strategies of organizational culture may help to overcome such situations and may help employees to reduce the level of stress in their job.

Belias D., Koustelios A. (2014). JOB SATISFACTION AND JOB BURNOUT AMONG GREEK BANK EMPLOYEES. International Journal of Management .Volume 5– Issue 1. Page No 33-45

The present investigation aims to study the feelings of job satisfaction and job burnout experienced by bank employees in Greece in correlation. The method which was preferred in the frame of the study was the quantitative research method. The tool which was used for the measurement of job satisfaction was the Employee Satisfaction Inventory, ESI, created by Koustelios, 1991. It included 24 questions, which measure six dimensions of job satisfaction: 1. Working conditions (5 questions), 2. Earnings (4 questions), 3. Promotions (3 questions), 4. Nature of work (4 questions), 5. Immediate superior (4 questions) and 6. The institution as a whole (4 questions) (total Chronbach’s = 0.75). The responses were given in a five-level Likert scale: 1 = I strongly disagree, 5 = I strongly agree. The tool which was used for the measurement of job burnout was the Maslach Burnout Inventory, MBI, created by Maslach and Jackson, 1986. The inventory included 22 questions measuring the three variables of job burnout: 1. Emotional Exhaustion (9 questions), 2. Depersonalization (5 questions), 3. Lack of personal accomplishment (8 questions) (total Chronbach’s = 0.70). The answers were given in a seven-level Likert scale: 0 = Never, 1 = A few times per year or less, 2 = Once per month or less, 3 = A few times per month, 4 = Once a week, 5 = A few times per week, 6 = Every day. High level of burnout occurs when we have high values on the scales of emotional exhaustion and depersonalization and low values in the range of personal accomplishment. Low job burnout occurs when we have low values on the scales of emotional exhaustion and depersonalization and high values in the range of personal accomplishment. The sample of the present study consisted of 230 employees of Greek banks and credit institutions. The results of the study showed that the feelings of job satisfaction and job burnout experienced by Greek bank employees occur in quite high levels. Furthermore, there is quite a strong negative correlation between the two variables. However, further investigation should be carried out in the Greek population, so that the phenomena of job satisfaction and job burnout are well studied and promoted.

Belias D., Koustelios A. (2014). ORGANIZATIONAL CULTURE AND JOB SATISFACTION - A REVIEW. International Review of Management and Marketing (IRMB).Volume 4 – Issue 2 . Page No 132 – 149

The purpose of the present study is to provide a critical review of the relation between organizational culture and the levels of job satisfaction experienced by employees. Organizational culture refers to a series of attitudes and behaviors adopted by employees of a certain organization, which affect its function and total well-being. Job satisfaction refers to the employees' perceptions of their working environment, relations among colleagues, earnings and promotion opportunities. The review shows that contemporary job-related phenomena like job satisfaction are related to their perceptions of their working environment, relations with colleagues, institution aims and strategies and success criteria. In addition, the employees' preference of organizational culture is likely to be affected by demographic characteristics, especially gender. It can be supported, therefore, that measuring and analyzing an institution's organizational culture in combination with its employees' demographic and individual characteristics may lead to valuable conclusions, so that job satisfaction is promoted.