Αναζήτηση
Filters
Close

Αθανάσιος Κουστέλιος

Κτίριο: Διοίκησης  Επιχειρήσεων

Γραφείο:

Email: akoustel@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684580

https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=12a-AwEAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602318961

https://www.researchgate.net/profile/Athanasios-Koustelios

https://orcid.org/0000-0002-0318-2183

https://www.linkedin.com/in/athanasios-koustelios-a1a91365/

Ο Αθανάσιος Κουστέλιος είναι Kαθηγητής «Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έχει δημοσιεύσει  περισσότερα από 120 άρθρα σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά περιοδικά, ενώ έχει περισσότερες από 180 ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη στο Παν. Θεσσαλίας την περίοδο 2013-2014, Πρόεδρος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Παν. Θεσσαλίας  την περίοδο 2004-2006 και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Αθλητισμού (Ελλ.Ε.Δ.Α.) την περίοδο 2002-2004, ενώ ήταν Διευθυντής του Εργαστηρίου Οργάνωσης Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Παν. Θεσσαλίας από το 2005-2019. Από το 2014 είναι μέλος του  AdvisoryBoardofInstituteofCulturalDiplomacy (έδρα Βερολίνο).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, διοίκησης ανθρώπινων πόρων και διοίκησης αθλητισμού.

Πλήρες βιογραφικό

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Belias D., Kyriakou D., Koustelios A., Varsanis K., Sdrolias L., (2016),“The role of organizational culture in Greek higher education quality”. 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Athens , Greece, September 23-26, 2016

The relationship between organizational culture and effectiveness is established in literature. This study provides insight into the role of organizational culture viewed in the context of quality management in higher education in Greece. Considering the market forces of competition and socio-economic conditions, the political context and students' learning experiences and expectations, it is legitimate to apply the marketing paradigm in tertiary education. It appears that due to the impact of economic recession on higher education and the difficulty to accept and implement quality assurance practices in Greece, transformation of the existing organizational culture in higher education institutions is perceived to be the means for quality assurance systems to be accommodated in Greek higher education. Keywords: higher education, quality management, organizational culture .

Belias D., Velissariou E., Koustelios A., Varsanis K., Kyriakou D., Sdrolias L., (2016),“ The role of organizational culture in the Greek higher tourism quality” 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Athens , Greece, September 23-26, 2016

Abstract: Organizational culture is considered to be important , if not essential, in all industries and businesses nowadays. Every company has its own unique personality, just like people do. This unique personality of an organization refers to its culture. In order to become more effective, organizations have realized how important is the role of their culture and the critical effects it has especially within the tourism industry. The quality of the services and products is affected to a high extent. Keywords: Total Quality Management (TQM), Tourism sector, Greece

Belias D., Kyriakou D., Velissariou E., Koustelios A., Varsanis K., Sdrolias L. (2016),“Business model in hospitality services: An implementation must? 11 th Annual MIBES International Conference, TEI of Thessaly, 22-24 June 2016, Heraklion, Greece pp. 60-69

The purpose of this paper is to present the parameters which can influence the achievement of business models applied in the hospitality services. The methodology of the study is literature review, based on bibliography. The core outcomes of the study showed that the business models success, in the hospitality sector depends on the client value creation, the innovation procedures in order to deliver the service to the client, as well as cooperation with the other partners and with client as well. The outcome of this study is that the quality of products or services, to conquer new markets. The management of customer relationships is more imperative than ever to hosting services, since the majority of the target market depends on the repeated customers. In addition, there is a need to achieve coordination between the external and internal customer to create additional value for the customer, to meet the needs of current and future market and more generally to enable employees participation in decision-making as well as to business strategy formulation.

Nation Branding for Education and Research: Could Greece Become a Beacon?

Belias D., Kyriakou D. , Velissariou E., Koustelios A., Varsanis K., Sdrolias L.,(2016), “Nation Branding for Education and Research: Could Greece Become a Beacon?", Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Ελλάδα - Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία”, Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 1-3 Ιουλίου Abstract The aim of this paper is to examine the concept of Nation branding for education and research in Greece. The concept of nation branding for education and research is a brand new concept, therefore there is a need for further research on this topic. The authors has produced a critical discussion, based on the existing literature but also on personal comments, on whether Nation branding for education and research can apply in Greece. There are many obstacles, such as the legal framework, the lack of entrepreneurial culture among the academics but also a hesitation to allow the operation of private universities in Greece. However, a future empirical research may produce the necessary data which help us to understand what can be the potentials of this concept in Greece. Keywords: Nation branding for education, Greece

Belias D., Velissariou E., Kyriakou D. , Koustelios A., Sdrolias L., Varsanis K.( 2016). The Introduction and the application of technological innovations as administrative efficience factor in education. 10 th International Congress on Social Sciences "ICSS 10", 23-24 September 2016 at Complutense University, Madrid. pp 401-408

Innovation is a rapidly developed issue, keeping all the aforementioned alerted. Considering this picture, the key issue of this thesis is to clarify the concept innovation as administrative efficiency factor in relation with education using the relevant literature. The existing literature indicates that educational structure and practices are in the center of great reforms. These reforms associated with New Public Management. NPM is a process that involves interaction between managers and markets. It is a set of cost-cutting and management concepts from the private sector including downsizing, entrepreneurialism, enterprise operations, quality management, customer service etc. According to that concept, school managers are trying to create a smaller, more responsive, more entrepreneurial and more effective public sector. Technological innovation has a key role on this and surely it can be the cornerstone of every change which may occur on this field of public administration. Keywords: technological innovations, school management, innovation, performance, efficiency

Belias D., Kyriakou D., Velissariou E., Koustelios A., Sdrolias L, Varsanis K.. (2016),“ Traditional teaching methods vs. teaching through the application of information and communication technologies in the classroom : a new approach in life long learning ?” 8th Conference on Informatics in Education (8th CIE2016), σελ. 263-272

The use of internet technology has resulted in the ability of the learner to learn in his own personal way, in environments called Personal Learning Environments. Many of them support the learning and teaching of Web 2.0 practices. However, this is a pretty recent trend that there has not been lot of research. Hence, this paper comes to filling this gap by analyzing the related theory and to prepare the ground for future research. The outcome is that the educators and the students are familiar with the use of ICT. However, it is very important to stress the fact that ICT has produced many innovations and new educating techniques for students, including MOOC which empower lifelong learning’s since they allow everyone to have access in education. Therefore, ICT has a positive impact on lifelong learning, since more and more individuals are attracted from this kind of learning, proven from the high popularity of MOOC programs.