Αναζήτηση
Filters
Close

Αθανάσιος Κουστέλιος

Κτίριο: Διοίκησης  Επιχειρήσεων

Γραφείο:

Email: akoustel@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684580

https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=12a-AwEAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602318961

https://www.researchgate.net/profile/Athanasios-Koustelios

https://orcid.org/0000-0002-0318-2183

https://www.linkedin.com/in/athanasios-koustelios-a1a91365/

Ο Αθανάσιος Κουστέλιος είναι Kαθηγητής «Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έχει δημοσιεύσει  περισσότερα από 120 άρθρα σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά περιοδικά, ενώ έχει περισσότερες από 180 ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη στο Παν. Θεσσαλίας την περίοδο 2013-2014, Πρόεδρος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Παν. Θεσσαλίας  την περίοδο 2004-2006 και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Αθλητισμού (Ελλ.Ε.Δ.Α.) την περίοδο 2002-2004, ενώ ήταν Διευθυντής του Εργαστηρίου Οργάνωσης Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Παν. Θεσσαλίας από το 2005-2019. Από το 2014 είναι μέλος του  AdvisoryBoardofInstituteofCulturalDiplomacy (έδρα Βερολίνο).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, διοίκησης ανθρώπινων πόρων και διοίκησης αθλητισμού.

Πλήρες βιογραφικό

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Belias D., Trivellas P., Koustelios A., Serdaris P., Varsanis K. & Grigoriou I. (2016). Human resource management, strategic leadership development and the Greek tourism sector. 3rd International Conference with the theme “Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy”. Athens, May 19 – 21, 2016. Springer Proceedings in Business and Economics

Human resources management and strategic leadership development are considered essential in all economic sectors, aiming at the design of recruitment, retention and professional development practices of employees and the effective implementation of the strategic planning process. During recent years, in Greece, there has been a shift within the tourism industry towards high quality services including competitive customer service with fairly high-ranking position globally. Several questions arise as regards whether or not the applied strategies - or lack of certain strategies – respond to high quality service needs of tourism organizations and to the overall development of the tourism sector in Greece. A profound understanding of the need to design high-quality human resource management practices is vital for a comprehensive tourism strategic planning. Initially, in order to answer to all issues raised, the relevant literature has been reviewed. Subsequently, the paper describes the current situation of the Greek tourism sector and elaborates on HRM and strategic management concepts. It also examines service quality as an important prerequisite for attracting customers and as an essential strategic tool boosting tourism business performance. Keywords: tourism, human resource management, strategic leadership, strategic planning, Greece

Belias D., Nikova D., Koustelios A., Aspridis G., Sdrolias L.,Varsanis K., (2016),“Human Resource and Total Quality Management Influence on the Business ”, in: Proceedings of the International Scientific Conference: Leadership and Organization Development, Kiten, Bulgaria, 16-19 June.

The human factor nowadays is very important because of changes in the business environment. Due to the fact that the business sector faces new challenges, new markets for new products, the so-called globalization, they need to adopt flexible operational systems. So companies are dedicated to the continuous renewal and change in order to gain competitive advantage. The alignment of HR and quality policies, such as creating and communicating the TQM vision, preparing the organization and employees for TQM implementation and generating quality awareness among the employees across all levels, functions, and departments, should contribute to an increase company performance. The human resource function must take the lead in activities such as job design and teams that promote cooperation empower employees to provide information, participation and autonomy, select employees that can adapt to the organizational culture, foster programs of training and development with quality goals and define appraisal and compensation policies which support quality targets. A fruitful cooperation between HRM and TQM can produce better organizational results. Employees should be managed in a way that enhances their loyalty to the company. This means that they are been chosen carefully to meet the constant demands of business, they are been well trained and educated, and they are working in an environment where total quality management is considered to be a very essential part of the business itself.

Belias D., Koustelios A., Varsanis K., Kyriakou D., Sdrolias L. (2016), “Integrating Total Quality Management Philosophy in Greek Higher Educational Institutions” ,in: Proceedings of 18the 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2016), Athens, Greece, 23-26 September

In the highly demanding contemporary environment, organisations, and more specifically higher education institutions, are expected to respond to constant changes and financial crises, by developing innovative practices and delivering quality products and services. As quality and innovation are perceived to be sources of competitive advantage, the implementation of Total Quality Management (TQM) is suggested. The TQM philosophy can be useful for Greek higher educational institutions, improving the quality of services provided. Keywords: Total Quality Management (TQM), higher educational institutions

Belias D., Kyriakou D.,Koustelios A.,Varsanis K., Trivellas P. (2016), “(Athens 2004 Olympic games aftermath: nation branding for tourism promotion success?” 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues, 22-24 June 2016, Heraklion, Greece

The organization of an important event from a city, creates conditions for the advancement and promotion of tourist resources. Is a good opportunity for marketing/branding and can lead to positive results in terms of attracting tourists and improving the country " s profile. The organization of the Olympic and Paralympic Games 2004 in Athens was a particularly important event for Greece, with multiple economic and social impacts. What the case of Athens proves is that a successful organization of a major event such as the Olympic Games is an important opportunity for nation branding and nation marketing. But the most important aspect is how the specific country will choose to continue with this procedure and use the specific event as a stepping point for the development of a coherent and result orienting branding strategy.

Kyriakou D., Belias D., Trivellas P.,Koustelios A., Varsanis K. (2016),“ Green consumer attitude and its implications to athletic sector”. 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues, 22-24 June 2016, Heraklion, Greece

According to Peattie (1992), a service is called green, when production is ensured to follow an environmental friendly process.Environmental issues have high importance for consumers around the world. Environmental degradation does not leave indifferent consumers, which need longer to a greater extent "green products" and environmentally friendly services. This trend has led to the emergence of a new type of consumer, the one of "Green consumer". Important efforts have been made in order to find the characteristics of the "Green consumer", however the results remain still ambiguous. The need to correct market segmentation is urgent so marketing professionals target more efficiently the "Green" section of people and determine effectively tactics and targeting strategies. Indeed, more and more consumers become environmental sensitive over the years with incremental effects on the relevant markets.

Belias D., Velissariou E., Koustelios A., Varsanis K., Kyriakou D., Sdrolias L., (2016),“Integrating Total Quality Management philosophy in the Greek tourism sector” 5th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Athens , Greece, September 23-26, 2016

Tourism sector is currently facing challenges due to the fast paced environment, the changes that it needs to keep up with and the financial crisis as well. Within a highly demanding framework the needs for high standards and total quality management arises. Organizations that are related to tourism need to introduce a philosophy of sustainability by developing innovative practices that will enable them to reserve their competitive advantage. Therefore, total quality management can be a useful tool in improving their products and services by focusing in quality parameters. Keywords: Total Quality Management (TQM), Tourism sector, Greece