Αναζήτηση
Filters
Close

Μπελιάς Δ., Κυριάκου Δ., Βελισσαρίου Ε., Κουστέλιος Α., Σδρόλιας Λ., Βαρσάνης Κ. (2016). Δια Βίου Μάθηση και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας με Διεθνή Συμμετοχή. 21-23 Οκτωβρίου 2016, Λάρισα

Η δια βίου μάθηση τις τελευταίες δεκαετίες είναι πολύ διαδεδομένη αφού η γνώση συνιστά ένα από τα ποιο πολύτιμα αγαθά, ενώ οι αυξημένες εργασιακές, και όχι μόνο, απαιτήσεις της σημερινής εποχής επιτάσσουν την συνεχή μόρφωση των ατόμων. Η δια βίου μάθηση συμβάλλει στην βελτίωση της προσωπικότητας του ατόμου ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ποιο πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου συνέβαλε στην εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν προσφέρει εναλλακτικές επιλογές στην διαδικασία εκπαίδευσης. Τα μέσα αυτά έχουν καταστήσει πιο εύκολη την πρόσβαση στην γνώση, ενώ χρησιμοποιούνται από ενήλικες που δεν μπορούν να παραβρεθούν σε έναν εκπαιδευτικό χώρο λόγω έλλειψης χρόνου. Η ανάπτυξη, πάντως, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν υποκαθιστά πάντα αποτελεσματικά την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Λέξεις κλειδιά: διά βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως, μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Αποστολή σε
*
*
Τρόπος αποστολής
Όνομα
Εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης
Τιμή
Δεν υπάρχουν μέθοδοι αποστολής

Η δια βίου μάθηση τις τελευταίες δεκαετίες είναι πολύ διαδεδομένη αφού η γνώση συνιστά ένα από τα ποιο πολύτιμα αγαθά, ενώ οι αυξημένες εργασιακές, και όχι μόνο, απαιτήσεις της σημερινής εποχής επιτάσσουν την συνεχή μόρφωση των ατόμων. Η δια βίου μάθηση συμβάλλει στην βελτίωση της προσωπικότητας του ατόμου ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ποιο πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου συνέβαλε στην εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν προσφέρει εναλλακτικές επιλογές στην διαδικασία εκπαίδευσης. Τα μέσα αυτά έχουν καταστήσει πιο εύκολη την πρόσβαση στην γνώση, ενώ χρησιμοποιούνται από ενήλικες που δεν μπορούν να παραβρεθούν σε έναν εκπαιδευτικό χώρο λόγω έλλειψης χρόνου. Η ανάπτυξη, πάντως, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν υποκαθιστά πάντα αποτελεσματικά την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία.

Λέξεις κλειδιά: διά βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως, μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η δια βίου μάθηση τις τελευταίες δεκαετίες είναι πολύ διαδεδομένη αφού η γνώση συνιστά ένα από τα ποιο πολύτιμα αγαθά, ενώ οι αυξημένες εργασιακές, και όχι μόνο, απαιτήσεις της σημερινής εποχής επιτάσσουν την συνεχή μόρφωση των ατόμων. Η δια βίου μάθηση συμβάλλει στην βελτίωση της προσωπικότητας του ατόμου ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ποιο πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου συνέβαλε στην εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν προσφέρει εναλλακτικές επιλογές στην διαδικασία εκπαίδευσης. Τα μέσα αυτά έχουν καταστήσει πιο εύκολη την πρόσβαση στην γνώση, ενώ χρησιμοποιούνται από ενήλικες που δεν μπορούν να παραβρεθούν σε έναν εκπαιδευτικό χώρο λόγω έλλειψης χρόνου. Η ανάπτυξη, πάντως, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν υποκαθιστά πάντα αποτελεσματικά την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία.

Λέξεις κλειδιά: διά βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως, μέσα κοινωνικής δικτύωσης