Αναζήτηση
Filters
Close

Θεσμικά

Το εργαστήριο ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 1125/Β/14.03.2021 ενώ με το ΦΕΚ 432/ΥΟΔΔ/26.05.21 διορίστηκε μετά από εκλογή ο Δημήτρης Τσέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως διευθυντής του.