Αναζήτηση
Filters
Close

Γκόλια, Α., Ζουρνατζή, Ε., Παπαβαγγέλη, Σ., Μπελιάς, Δ., Κουτίβα, Μ., & Κουστέλιος, Α. (2015). ΙΚΑΝΟΠΟΙΉΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. 15ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής, 5 - 7 Δεκεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη.

Γκόλια, Α., Ζουρνατζή, Ε., Παπαβαγγέλη, Σ., Μπελιάς, Δ., Κουτίβα, Μ., & Κουστέλιος, Α. (2015). ΙΚΑΝΟΠΟΙΉΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ: ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. 15ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής, 5 - 7 Δεκεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη.
Αποστολή σε
*
*
Τρόπος αποστολής
Όνομα
Εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης
Τιμή
Δεν υπάρχουν μέθοδοι αποστολής

Γκόλια, Α., Ζουρνατζή, Ε., Παπαβαγγέλη, Σ., Μπελιάς, Δ., Κουτίβα, Μ., & Κουστέλιος, Α. (2015). ΙΚΑΝΟΠΟΙΉΣΗ  ΑΘΛΗΤΩΝ: ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. 15ο  Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής, 5 - 7 Δεκεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη.

Γκόλια, Α., Ζουρνατζή, Ε., Παπαβαγγέλη, Σ., Μπελιάς, Δ., Κουτίβα, Μ., & Κουστέλιος, Α. (2015). ΙΚΑΝΟΠΟΙΉΣΗ  ΑΘΛΗΤΩΝ: ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. 15ο  Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής, 5 - 7 Δεκεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη.