Αναζήτηση
Filters
Close

Αιτήσεις επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 για εγγραφή τους στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, χωρίς ηλεκτρονική προεγγραφή.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022

"Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου για οιονδήποτε λόγο (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή), είναι δυνατή η εγγραφή μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ύστερα από αίτηση του εισακτέου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης".