Θωμάς Πούλιος

 

Κτίριο: Διοίκησης  Επιχειρήσεων

Γραφείο:              

Email: thomaspoulios@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684591

              

 

Ο Θωμάς ΠΟΥΛΙΟΣ είναι  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η διδακτική του εμπειρία σχετίζεται με θέματα όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής Παρουσίας, τα Διεθνή  Συστήματα Διανομής και Πωλήσεων στον Τουρισμό, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, και ειδικά της ηλεκτρονικής (Διαδικτυακής), το μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο. Συμμετείχε σε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ορισμένα από τα έργα είναι το "Go-Digital Project", το "Entre - Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση", “Examining the Obstacles of Female Entrepreneurship on the Internet”. Εκτός από τις ακαδημαϊκές του δραστηριότητες, συμμετέχει επίσης ως Σύμβουλος Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων για την ίδρυση, ειδικά στον τομέα του Τουρισμού.