Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 Εαρ. Εξαμ. Α.Ε. 2019-20

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Εαρινό Εξάμηνο Α.Ε. 2019-20 (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1566/20/ΓΠ/24-1-2020 πρόσκληση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) , που αφορούν στα μαθήματα: “Αρχές Μάρκετινγκ” και “Πληροφορική ΙΙ”:

Πίσω