Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου Α.Ε. 2020-21 «ΛΧ02-Λογιστική ΙΙ» και «ΜΚ02-Συμπεριφορά Καταναλωτή»

Πίσω