Διευκρινίσεις-Πληροφορίες σχετικά με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σ.Ο.Δ.Ε. του Π.Θ.

Πίσω