Ανακοίνωση για το μάθημα ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες σχετικά με το μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του μαθήματος που βρίσκεται στη διεύθυνση https://eclass.uth.gr/courses/DE_U_101/

Ο Υπεύθυνος του Μαθήματος

Αθανάσιος Κουστέλιος

Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Email: akoustel@uth.gr

Πίσω