Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 Χειμ. Εξαμ. Α.Ε. 2019-20

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Χειμερινό Εξάμηνο Α.Ε. 2019-20 (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18153/19/ΓΠ/22-7-2019 πρόσκληση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) , που αφορούν στα μαθήματα:

"Πληροφορική Ι",  "Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ", "Οργανωσιακή Συμπεριφορά"

 

Πίσω