Λίστα Υποψηφίων Διδακτόρων

α/α

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής

Ονοματεπώνυμο Επιβλέποντα Καθηγητή

Γλώσσα Συγγραφής

1

Αγορίτσας Χρήστος

Τεχνολογία Block chain - Smart Contracts και Αλγόριθμοι συναίνεσης και πως επηρεάζουν στη λήψη αποφάσεων.

Παπαδημόπουλος Ιωάννης

Ελληνική

2

Βυτερούλη Μαρία

Exploring the relationship between Human Resource Management and Organizational Performance via the principles of Adult Education in the local Public Employment Services of the Greek Manpower Employment Organization: The Individual-Enhancement Model.

Μπελιάς Δημήτριος

Αγγλική

3

Δερβένης Χαράλαμπος

Ανάπτυξη μοντέλου ικανοτήτων προσωπικού με σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Φιτσιλής Παναγιώτης

Ελληνική

4

Δουδούκα Καλλιόπη

Η επίδραση της φυσικής (σωματικής) και ψυχικής ανθεκτικότητας στη  διαχείριση του έργου των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Μια ολιστική προσέγγιση.

Σδρόλιας Λάμπρος

Ελληνική

5

Ζιώζιας      Χρήστος

Διαχείριση κρίσεων και καταστροφών σε έξυπνες, ανθεκτικές πόλεις.

Ανθόπουλος Λεωνίδας

Ελληνική

6

Καλογήρου Χριστίνα

Διασυνοριακός τουρισμός και η σημασία του για την Ελλάδα.

Βελισσαρίου Ευστάθιος

Ελληνική

7

Καραδήμος Παναγιώτης

Μοντέλα πρόβλεψης οικονομοτεχνικών μεγεθών έργων. Στοιχεία από την Ελληνική πραγματικότητα.

Ανθόπουλος Λεωνίδας

Ελληνική

8

Κελεπούρης Στέφανος

Η ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και η διαμόρφωση του στρατηγικού τους πλαισίου.

Λαζαρίδης Θεμιστοκλής

Ελληνική

9

Μαστορογιάννη Μαρία

Η θέση της εργαζόμενης γυναίκας στην ελληνική δημόσια διοίκηση όταν πρόκειται για θέσεις ευθύνης.

Σδρόλιας Λάμπρος

Ελληνική

10

Μπεκίρη    Ευανθία

Η χρησιμότητα της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών στο δίκαιο των επιχειρήσεων, ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Παπαδημόπουλος Ιωάννης

Ελληνική

11

Μπότη    Ευαγγελή

Καινοτόμες πτυχές των ευέλικτων μεθόδων στην εκπαίδευση.

Φιτσιλής Παναγιώτης

Ελληνική

12

Ντανοβασίλης Ευάγγελος

Στρατηγική επιχειρήσεων. Ανάπτυξη μοντέλου για τη μέτρηση της επιτυχίας της Στρατηγικής.

Σδρόλιας Λάμπρος

Ελληνική

13

Ποζατσίδου Ελισάβετ

Αντιλήψεις πολιτικής συμπεριφοράς και οργανωσιακής δικαιοσύνης στους εργαζομένους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Φαινομενικός κομφορμισμός και κοινωνική οκνηρία.

Λαζαρίδης Θεμιστοκλής

Ελληνική

14

Πούλιος      Θωμάς

Μοντελοποίηση ενός αποτελεσματικού συνδυασμού των καναλιών διανομής - πώλησης στα ξενοδοχεία.

Βελισσαρίου Ευστάθιος

Ελληνική

15

Σταματιάδης Ευάγγελος

Σύνθεση μαθησιακών αντικειμένων από ετερογενείς πηγές με βάση τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του μαθητευόμενου.

Φιτσιλής Παναγιώτης

Ελληνική

16

Σκλάβος    Γεώργιος

Πράσινη επιχειρηματικότητα και ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων βιομηχανιών τροφίμων. Η Ελληνική πραγματικότητα σε περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας.

Θεοδοσίου Γεώργιος

Ελληνική

17

Τρέλλης    Ιωάννης

Η μεθοδολογία τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών και τα προβλήματα τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων στην πράξη. Η Ελληνική πραγματικότητα.

Λαζαρίδης Θεμιστοκλής

Ελληνική