Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

ΕΤΕΠ Τηλέφωνο e-mail    
Παντελής Γεωργίου 2410-684460 georgiou@teilar.gr    
Χαράλαμπος Δερβένης 2410-684721 dervenisch@uth.gr