Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Καθηγητές
Τηλέφωνο
e-mail
   
Λεωνίδας Ανθόπουλος 2410-684570 lanthopo@uth.gr    
Ευστάθιος Βελισσαρίου 2410-684243 belissar@uth.gr    
Γεώργιος Θεοδοσίου 2410-684495 geortheo@uth.gr    
Βασιλική Καζαντζή 2410-684545 vkazantzi@uth.gr    
Στυλιανός Κουκούμιαλος 2410-684338 skoukoum@uth.gr    
Αθανάσιος Κουστέλιος 2410-684580 akoustel@uth.gr  

 

Νικόλαος Μπλάνας 2410-684590 nikosblanas@uth.gr    
Ιωάννης Παπαδημόπουλος 2410-684589 papadimopoulos@uth.gr    
Λάμπρος Σδρόλιας 2410-684586 lsdrolias@uth.gr    
Παναγιώτης Φιτσιλής 2410-684588 fitsilis@uth.gr    
Αναπληρωτές Καθηγητές
Τηλέφωνο
e-mail
   
Νικόλαος Κάκκος 2410-684648 n.kakkos@uth.gr    
Θεμιστοκλής Λαζαρίδης 2410-684323 themis@uth.gr    
Κλεάνθης Συρακούλης 2410-684584 sirakoul@uth.gr    
Επίκουροι Καθηγητές
Τηλέφωνο
e-mail
   
Δημήτρης Μπελιάς 2410-684636 dbelias@uth.gr    
Δημήτριος Τσέλιος 2410-684590 dtselios@uth.gr