Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

ΕΔΙΠ Τηλέφωνο e-mail    
Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος 2410-684625 anagnos@uth.gr    
Θωμάς Πούλιος 2410-684591 thomaspoulios@uth.gr