Δρ Αθανάσιος Κουστέλιος

 

Βαθμίδα
Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
-

Πλήρες Βιογραφικό

Κτίριο: Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γραφείο: -

Email: akoustel@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684580

Ο Αθανάσιος Κουστέλιος είναι Kαθηγητής, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 Σπουδές

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) από το University of Manchester, UK. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι: “The relationships of organizational cultures and job satisfaction in three selected industries in Greece”.

 Διδακτικό Έργο

Σε προπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει μαθήματα, όπως Οργάνωση & Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Διοίκηση Αθλητισμού, Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Διοργάνωση Γεγονότων, Αθλητικός Τουρισμός ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα έχει διδάξει μαθήματα όπως, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Management in Sport Tourism, κ.λπ.

 Επιστημονικό – Ερευνητικό έργο

Έχει δημοσιεύσει  περισσότερα από 118 άρθρα σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, 20 κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους και 6 κεφάλαια σε ελληνικούς συλλογικούς τόμους ενώ έχει περισσότερες από 170 ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το έργο του έχει διεθνή αναγνώριση καθώς έχει >3000 αναφορές, h-index 29 (Harzing PorP). Είναι μέλος Ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα (ευρωπαϊκά & εθνικά) Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, και διοίκησης ανθρώπινων πόρων σε διάφορους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

 Διοικητικό έργο

Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη στο Παν. Θεσσαλίας την περίοδο 2013-2014, Πρόεδρος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Παν. Θεσσαλίας  την περίοδο 2004-2006 και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Αθλητισμού (Ελλ.Ε.Δ.Α.) την περίοδο 2002-2004, ενώ ήταν Διευθυντής του Εργαστηρίου Οργάνωσης Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Παν. Θεσσαλίας από το 2005- 2019. Από το 2014 είναι μέλος του  «Advisory Board of Institute of Cultural Diplomacy» (έδρα Βερολίνο) ενώ από το 2019 είναι μέλος του «The Manchester Network Team».  Ήταν Εξωτερικός Αξιολογητής Προγραμμάτων Σπουδών σε Πανεπιστήμια της Κύπρου   (Council of Educational Evaluation – Accreditation, C.E.E.A, Cyprus).