Δρ Ευστάθιος Βελισσαρίου

 

Βαθμίδα
Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Οικονομική του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Κτίριο: Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής

Γραφείο: 1ος όροφος

Email: belissar@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684243

Ο Βελισσαρίου Ευστάθιος είναι Καθηγητής, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Σχολή Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 Σπουδές

Αποφοίτησε με Άριστα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ στην κατεύθυνση «Οικονομική των Επιχειρήσεων». Μετά από παρακολούθηση μαθημάτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πεδίο του Marketing στο πανεπιστήμιο Μονάχου, εκπόνησε τη διδακτορική του Διατριβή στο Τμήμα Πολιτικής Οικονομίας του Πανεπιστήμιο Μονάχου με θέμα οι «Οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού». Επίσης παρακολούθησε επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

 Διδακτικό Έργο

Από το 2000 έως σήμερα(2020) διδάσκει στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Συνέβαλε στη συγγραφή του έντυπο διδακτικού υλικού για το ΕΑΠ με δύο τόμους (Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ του Τουρισμού και των Τουριστικών υπηρεσιών (Τόμος Α) και Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών τουρισμού (τόμος Δ).

Το 2005 εκλέχθηκε Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα «Τουριστικών Επιχειρήσεων» του ΤΕΙ Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Από το 2019 και μετά την κατάργηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του προγράμματος σπουδών στη «Διοίκηση Τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας», ο κ. Βελισσαρίου εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ από το 2020 αποτελεί μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

 Διοικητικό έργο

Από τον 2013 έως και το 2017, διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Από το 2005 έως το 2011 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Από τον Μάρτιο του 2020 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ από το 2019 είναι ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 Επαγγελματική Εμπειρία

Από το 1991 έως και το 2005 ο κύριος  Βελισσαρίου απέκτησε μία σημαντική εμπειρία στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τουρισμού. Αρχικά στην Ελλάδα εργάστηκε στη Διεύθυνση εκπαίδευσης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ως ελεύθερος επαγγελματίας συμμετείχε ή ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό προγραμμάτων,  μελετών και ερευνών. Εργάστηκε σε μεγάλη εταιρία Συμβούλων επιχειρήσεων στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ διετέλεσε και διευθυντής σπουδών σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.