Διοικητικό Προσωπικό

Προϊστάμενος Γραμματείας Τηλέφωνο e-mail    
Βασίλης Ταρνανάς 2410-684235 g-de@uth.gr    
Διοικητικοί Υπάλληλοι