Δρ Κλεάνθης Συρακούλης

 

Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Ποσοτικές Μέθοδοι στη
Διαχείριση Αναπτυξιακών Έργων

Πλήρες Βιογραφικό

Κτίριο: Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γραφείο: -

Email: sirakoul@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684584

Ο Κλεάνθης Συρακούλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής  στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ, M.Sc. στη Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από το 2003 μέχρι 29/1/2019 διετέλεσε μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΤΕΙ Λάρισας και στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έχει επίσης διδάξει για πάνω από 5 έτη ως προσκεκλημένος Καθηγητής στο West Pomeranian University of Technology στην Πολωνία. Διδάσκει Χρονικό Προγραμματισμό Έργων, Διαχείριση Έργων και Μαθηματικά σε προπτυχιακό επίπεδο, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο Διαχείριση Έργων και Μεθοδολογία Έρευνας. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως Ερευνητής – Αναλυτής δεικτών παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ως εξωτερικός ειδικός συνεργάτης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων INTERREG III B CADSES, INTERREG III B ARCHIMED, INTERACT, EQUAL και σε επιχειρησιακούς σχεδιασμούς ΟΤΑ.

Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Είναι μέλος του Editorial Board του International Journal of Project Management, του International Journal of Project Organisation and Management (IJPOM) και του Folia Oeconomica. Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στις μεθοδολογίες σχεδιασμού και παρακολούθησης αναπτυξιακών έργων σε τοπικές κοινωνίες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ πάγια ενδιαφέροντά του είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών Στατικής και Επιχειρησιακής Έρευνας στη Διοίκηση  Έργων.