Δρ Λεωνίδας Ανθόπουλος

 

Βαθμίδα
Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο

Πλήρες Βιογραφικό

Κτίριο: Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γραφείο: 53

Email: lanthopo@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684570

Ο Δρ. Λεωνίδας Ανθόπουλος είναι Καθηγητής του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Τρικκαίων όπου ήταν αρχιτέκτονας της έξυπνης πόλης των Τρικάλων, καθώς και Εμπειρογνώμων του Υπουργείου Εξωτερικών, στέλεχος της Α.Ε. «Η Κοινωνία της Πληροφορίας», ενώ απασχολήθηκε σε σειρά εταιρειών και οργανισμών και σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων.
Είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Είναι μέλος διάφορων επιστημονικών επιτροπών, μεταξύ των οποίων co-rapporteur της Q5 στην ITU SG20, επικεφαλής της ομάδας εργασίας του ΕΛΟΤ για το εθνικό πρότυπο έξυπνων πόλεων, κ.α.
Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια, ενώ τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην Έξυπνη Πόλη, στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στη Στρατηγική Διοίκηση κλπ.