Δρ Δημήτριος Μπελιάς

 

Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών

στην Τουριστική Αγορά

Πλήρες Βιογραφικό

Κτίριο: Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γραφείο: -

Email: dbelias@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684636

Ερευνητική   Εξειδίκευση
Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών, Ποιότητα Υπηρεσιών.

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο Δημήτρης Μπελιάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών στην Τουριστική Αγορά». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς : Μάνατζμεντ, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ποιότητας Υπηρεσιών. Έχει δημοσιεύσει 49 βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία σχετικά με την Διοίκηση Υπηρεσιών και την Οργανωσιακή Συμπεριφορά, 60 άρθρα σε εθνικά και διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών, ενώ έχει περισσότερες από 60 ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έργο του έχει διεθνή αναγνώριση καθώς έχει περισσότερες από 1000 αναφορές, h-index 21 (PorP). Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1.

Belias D., Kyriakou D., Koustelios A., Varsanis K., Aspridis G. (2015). Personal characteristics and Job satisfaction of Greek banking employees. Kavoura A., Sakas D. P., Tomaras P., (Eds.),  “Strategic Innovative Marketing”, Springer Proceedings in Business and Economics pp 65-71

2.

Belias D., Trivellas P., Koustelios A., Serdaris P., Varsanis K. & Grigoriou I. (2016). Human resource management, strategic leadership development and the Greek tourism sector. V. Katsoni et al. (Eds.), “Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy”. Springer Proceedings in Business and Economics pp 189-206

3.

Belias D., Vasiliadis L., Mantas C. (2019). The human resource training and development of employees working on luxurious hotels in Greece. Katsoni V. and Velander K., (Eds.), “Cultural and Tourism Innovation : Integration and Digital Transition” Springer Proceedings in Business and Economics.  pp (Article in Press)

4.

Belias D.(2019). Research Methods on the Contribution of Robots on Service Quality in the Tourist Sector. International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism. Kavoura A. (Eds.),. Springer Proceedings in Business and Economics pp Pp (Article in Press)

5.

Belias, D. (2019). Robots on the tourist industry; a review for future research directions Special Issue on: “Digital Transformation in the Tourism Industry” European Journal of Tourism Research. (Article in Press)

6.

Gkolia A., Belias D., Koustelios A. (2015). Background characteristics as predictors of Greek teachers’ self-efficacy. International Journal of Educational Management. Vol. 30, Issue. 3. Page No 460 –  472