Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Πανεπιστήμιο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, Π.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, 41500 Λάρισα

Πρόεδρος του Τμήματος: Γιάννης Παπαδημόπουλος, Καθηγητής (τηλ. 2410 - 684589,  e-mail: head-de@uth.gr)

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος:  Ευστάθιος Βελισσαρίου Καθηγητής (τηλ. 2410 - 684243,  e-mail: belissar@uth.gr)

Προϊστάμενος Γραμματείας: Βασίλειος Ταρνανάς (τηλ. 2410 - 684 235,  e-mail: g-de@uth.gr)

Σπουδαστικά θέματα: Όλγα Βολιώτη (τηλ. 2410 - 684 237, e-mail: olgavolioti@uth.gr)