Για τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας σε λιγότερο από έξι (6) έτη, στα επόμενα δυο (2) ακαδημαϊκά έτη θα προσφερθούν τα παρακάτω οκτώ(8) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία οι εν λόγω φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς ώστε να λάβουν το Πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

6

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι

5

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ

6

ΗΓΕΣΙΑ

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

6

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

6