Μαθήματα Προγράμματος

 

Τίτλοι μαθημάτων του Π.Π.Σ. στην Αγγλική Γλώσσα (Course Titles).

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

 

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΔΕ01

Αρχές Διοίκησης

3

6

ΟΑ01

Μικροοικονομική

3

5

ΠΜ01

Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

6

ΔΚ01

Αστικό Δίκαιο

3

5

ΠΛ01

Πληροφορική Ι

3

6

ΞΓ01

Ξένη Γλώσσα

3

2

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΜΚ01

Αρχές Μάρκετινγκ

3

6

ΟΑ02

Μακροοικονομική

3

5

ΠΜ02

Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

6

ΛΧ01

Λογιστική Ι

3

6

ΠΛ02

Πληροφορική ΙΙ

3

5

ΞΓ02

Ξένη Γλώσσα

3

2

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΔΕ02

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

3

6

ΜΚ02

Συμπεριφορά Καταναλωτή

3

5

ΛΧ02

Λογιστική ΙΙ

3

6

ΔΚ02

Εμπορικό Δίκαιο

3

5

ΔΕ03

Διοίκηση Λειτουργιών

3

6

ΞΓ03

Ξένη Γλώσσα

3

2

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΔΕ04

Διοίκηση Έργων

3

6

ΠΜ03

Ποσοτικές Μέθοδοι και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

3

5

ΛΧ03

Διοικητική Λογιστική

3

6

ΠΛ03

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

3

5

ΛΧ04

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

3

6

ΞΓ04

Ξένη Γλώσσα

3

2

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΔΕ05

Στρατηγική Διοίκηση

3

6

ΔΕ06

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3

6

ΛΧ05

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

3

6

ΔΕ07

Διοίκηση Υπηρεσιών

3

6

Μαθήματα Επιλογής Ε’ Εξαμήνου (Επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω 4)

ΔΕ15

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

3

6

ΜΚ05

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

3

6

ΔΚ03

Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

3

6

ΠΜ04

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΙΙ

3

6

 

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΔΕ08

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

3

6

ΠΛ04

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

3

6

ΜΚ03

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

3

6

ΛΧ06

Αξιολόγηση Επενδύσεων

3

6

Μαθήματα Επιλογής ΣΤ’ Εξαμήνου (Επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω 4)

ΔΕ16

Διεθνές Επιχειρείν

3

6

ΔΕ17

Χρονικός Προγραμματισμός Έργων

3

6

ΔΚ04

Εργατικό Δίκαιο

3

6

ΟΑ03

Τουριστική Οικονομία

3

6

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΔΕ09

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

3

6

ΔΕ10

Διοίκηση Ποιότητας

3

6

ΔΕ11

Μέθοδοι Έρευνας

3

6

ΔΕ12

Ηγεσία

3

6

Μαθήματα Επιλογής Ζ Εξαμήνου (Επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω 4)

ΠΛ05

Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων

3

6

ΛΧ08

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

3

6

ΔΕ18

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

3

6

ΔΕ19

Διοίκηση Παραγωγής

3

6

 

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ: Υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου

Κωδικός

Μαθήματα

Ώρες/εβδ.

ECTS

ΔΕ13

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

3

6

ΜΚ04

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

3

6

ΛΧ07

Διεθνής Χρηματοοικονομική

3

6

ΔΕ14

Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών

3

6

Μαθήματα Επιλογής Η Εξαμήνου (Επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω 4)

ΜΚ07

Διεθνές Μάρκετινγκ

3

6

ΔΕ20

Ποιότητα και Διεθνή Πρότυπα

3

6

ΔΕ21

Επιχειρηματική Ηθική

3

6

ΜΚ08

Διοίκηση Επωνυμίας (Branding)

3

6

ΔΕ22

Διοίκηση Πωλήσεων

3

6

ΔΕ00

Πτυχιακή Εργασία αντί ενός μαθήματος επιλογής του Η Εξαμήνου

 

6

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μαθήματα

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Στρατηγική Διοίκηση (Ε’ Εξάμηνο)

Αρχές Διοίκησης (Α’ Εξάμηνο)

Στρατηγικό Μάρκετινγκ (ΣΤ’ Εξάμηνο)

Αρχές Μάρκετινγκ (Β’ εξάμηνο)

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Ε’ Εξάμηνο)

Διοίκηση Λειτουργιών (Γ’ Εξαμήνου)

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (ΣΤ’ Εξάμηνο)

Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Γ’ Εξάμηνο)

Αξιολόγηση Επενδύσεων (ΣΤ’ Εξάμηνο)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι (Δ’ Εξάμηνο)

Διεθνής Χρηματοοικονομική (Η’ Εξάμηνο)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ (Ε’ Εξάμηνο)

Πτυχιακή Εργασία (Η’ Εξάμηνο)

Μέθοδοι Έρευνας (Ζ’ Εξάμηνο)